Apologetics Christ God Died Theology Jesus Christ

Binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesukristo?

Ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, samakatuwid, BINUHAY ng Diyos ang Kanyang Sarili? Yes! Binuhay po ng Panginoong Diyos ang Kanyang Sarili.Even though sa Banal na Kasulatan, may mga nasusulat na binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, yun po ay kinakailangan na masulat. Alam po natin na hindi direktang inangkin ng Panginoong Hesus na Siya ay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

HOLY WEEK GOSPEL REFLECTIONS on DCF:

  Marso 29, 2018. Huwebes Santo. Pagmimisa sa Patatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon. Salmo 116: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap. Ebanghelyo: Juan 13:1-15 Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Eucharist God Jesus Christ Religion Sacrament

WHY IS IT THAT THE WINE IS NOT OFFERED TO EVERYONE IN THE MASS?

By: Admin Pastor Manny (Code Name) Maundy Thursday is a Christian holy day that commemorates the Last Supper of Jesus Christ with His apostles. The Last Supper is important to us, Catholics, given that we interpret the words of Jesus Christ such as “Do this in memory of me” to be referring to the Mass. […]

666 Atheist Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Conversion Converts Cult Faith God Mass News Religion

3 Ex-Satanists Come Home to the Catholic Church

Here are stories shared by three Catholics who are ex-Satanists, who now publicly share their stories in various public Catholic forums as both speakers and writers Jim Graves The world of a Satanist is a secretive one, which typically involves indulging the passions and mocking all things Christian, particularly Catholic. A few respond to grace […]

Apologetics Bible Catechism of the Catholic Church Catholic Church Catholic Faith Christian Faith History Lent Season Prayers Priests Religion

Bakit nga ba kulay violet ang suot ng mga Pari tuwing Kuwaresma?

  Ang suot ng mga Pari na kulay Violet tuwing kuwaresma ay tinatawag na (Vestment) ang vestment ay mayroong iba’t – ibang kulay at mayroon din itong iba’t-ibang kahulugan. Dahil tungkol sa kuwaresma ang aking Paksa ay aking tatalakayin kung ano ba ang ibig sabihin ng Violet na Vestment ng isang Pari. Tuwing Kuwaresma kapansin […]

Apologetics Bible Catechism of the Catholic Church Catholic Church Catholic Faith Charity Faith Lent Season

The Catholic Church in the time of Lenten Season

A Special Lenten Article by Admin Sikolohistang Tagapagtanggol The Catholic Church has been preparing for this season for around 2000 years. Why? Because this season is the best time for the faithfuls to reconcile and repent to God. And this is also the best time for conversion to the Catholic Church which will be held […]