Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Birheng Maria, Iniakyat sa Langit”

Agosto 15, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria. Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16 Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda. UNANG PAGBASA Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Dakila ng Isang Bata”

Agosto 13, 2019. Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Deuteronomio 32, 3-4a. 7. 8. 9 at 12 Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos. UNANG PAGBASA Deuteronomio 31, 1-8 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, “Ako’y sandaa’t dalawampung taon […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtupad sa Salita”

Agosto 12, 2019. Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20 Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. UNANG PAGBASA Deuteronomio 10, 12-22 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, “bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon: Magkaroon kayo ng takot sa kanya, lumakad […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Buhay sa Mundo”

Agosto 11, 2019. Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Ito lamang ang nag-iisa at tanging obligasyon natin upang matawag na “Practicing Catholic”. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. Salmo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bukas Palad sa Kapwa”

Agosto 10, 2019. Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir. Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9 Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait. UNANG PAGBASA 2 Corinto 9, 6-10 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kargahin Natin ang Krus”

Agosto 9, 2019. Biyernes Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 76, 12-13. 14-15. 16 at 21 Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. UNANG PAGBASA Deuteronomio 4, 32-40 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao: “Isipin ninyo kung may naganap nang tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula nang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Humiling sa Diyos”

Agosto 7, 2019. Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23 Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain. UNANG PAGBASA Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Paran, […]