Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pinagpalang Apostol ng Diyos”

      Oktubre 28, 2020. Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas UNANG PAGBASA Efeso 2, 19-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggol sa Katotohanan”

          Oktubre 22, 2020. Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. or mass of St. John Paul II, Pope (White) UNANG PAGBASA Efeso 3, 14-21 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako’y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

World Mission Sunday: number of Catholics continues to rise worldwide

    Vatican City, Oct 16, 2020 / 01:00 pm MT (CNA).- The number of Catholics worldwide increased by almost 16 million in a year to 1.33 billion, according to statistics highlighted by the Vatican ahead of the 2020 World Mission Sunday.  The figures, shared by the Fides News Service Oct. 16, showed that there were 15,716,000 […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pusong Banal”

      Oktubre 16, 2020. Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 1, 11-14 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malinis na Puso”

      Oktubre 14, 2020. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Galacia 5, 18-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia Mga kapatid, kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

      Oktubre 13, 2020. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Galacia 5, 1-6 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paaalipin uli! Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo: kapag napatuli […]