Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ng Panalangin”

Setyembre 10, 2019. Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11 Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan. UNANG PAGBASA Colosas 2, 6-15 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Nang kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

Update: Help the poor, protect the environment, pope says in Madagascar

By Cindy Wooden Catholic News Service 9.7.2019 6:31 AM ET ANTANANARIVO, Madagascar (CNS) — In Madagascar, where the destruction of the environment and the suffering of the poor are inextricably bound, Pope Francis urged government officials to promote development projects that protect nature. The crisis facing the island nation in the Indian Ocean is “both social […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa sa Kapwa”

Setyembre 9, 2019. Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 61, 6-7. 9 Kaligtasa’t karangalan ay buhat sa Diyos lamang. UNANG PAGBASA Colosas 1, 24 – 2, 3 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING TUWING LINGGO: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

    Setyembre 8, 2019. Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Pagsilang sa Mahal na Birheng Maria. Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17 Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. UNANG PAGBASA Karunungan 9, 13-18b Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan “Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Conversion Story Converts Trending

Growing up as a non Catholic i looked at Catholic devotions as idolatry.

  Growing up as a non-Catholic I looked at Catholic devotions as idolatry. I never imagined that I would one day come to understand and appreciate what Catholic Devotions truly are. Now, I look at it as an expression of deep faith because it is NEVER really about the image, contrary to what I was […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makipagkasundo sa Kapwa”

Agosto 14, 2019. Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir. Miyerkules ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17 Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay! UNANG PAGBASA Deuteronomio 34, 1-12 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon […]