Bible Catholic Church Catholic Faith News

In the Philippines, the soon-to-be tallest statue of the Virgin Mary in the world is about to be ready

Daniel Esparza | Oct 13, 2019 Almost 100 meters (315 feet) high, the statue is expected to be concluded in 2021, marking the 500th anniversary of Christianity in the Philippines Designed by the renowned (and recently deceased) constructivist Filipino sculptor Eduardo De Los Santos Castrillo, the Marian monument-sculpture-shrine of The Mother of All Asia, also called “The Tower […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Nobyembre 18, 2019. Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito’y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya’y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahari ng Diyos”

    Nobyembre 14, 2019. Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 7, 22 – 8, 1 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Ang diwa ng Karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya’y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparoo’t parito; malinis, nagtitiwala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapasalamat Sa Diyos”

  Nobyembre 13, 2019. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 6, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain; mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa; kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtatalaga sa Simbahan”

  Nobyembre 9, 2019. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News

Catholic Church, largest provider of health care

By: Dr. Jose Mario Bautista Maximiano – @inquirerdotnet INQUIRER.NET U.S. Bureau / 11:54 AM November 06, 2019     From the Four Gospels to the early Christian communities to the era of the Benedictine monks, Christ was the direct and never-ending inspiration of health caregivers. During the Middle Ages (500 AD to 1500 AD) – with tons of documentary […]