Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Tapat sa Salita at Gawa”

Hunyo 15, 2019. Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) 2 Corinto 5, 14-21 Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob. Mateo 5, 33-37 UNANG PAGBASA 2 Corinto 5, 14-21 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayong mga Pinili ng Diyos”

Photo Credit: https://sol2611.wordpress.com Hunyo 11, 2019. Paggunita kay San Bernabe, Apostol Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3 Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6 Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Mateo 5, 13-16 UNANG PAGBASA Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, maraming naniwala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

    Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na […]