Apologetics / Reflections Bible Catholic Church DCF Apologetics Religion

The 7 books Removed

  Full Question: Mga Protestante: Guilty sa Pagbabawas ng mga Inspiradong Aklat Mula sa Biblia  By: Admin Francisco de Sales DCF Kung hindi naman pala natin dinagdagan ang Biblia, eh bakit kulang yung ginagamit nila? Bakit mayroong mga Bible na naglalaman lang ng 66 Books na siyang karaniwang ginagamit hindi lamang ng mga Protestante kundi […]