Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Jesus Christ Priests Protestantism Religion

Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan?

BY: Admin Coco, Apologist   Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan? Basahin natin ang talatang tinutukoy ng mga tumutuligsa sa Pagka Diyos ni Kristo. “Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit [O MAGING ANG ANAK MAN]. ANG AMA LAMANG […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Protestantism Religion

REFUTING IGLESIA NI CRISTO: DID JESUS DENY HIS DEITY IN JOHN 14:28?

Article by Bro. Duane Jesus Christ took away his being God and became humble (Philippians 2:5-8). “You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges; he took the humble position […]