Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dalisay na Puso”

Pebrero 2, 2024. Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo. MABUTING BALITA o kaya: Maikling Pagbasa Lucas 2, 22-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Hesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tungo sa Diyos”

  Pebrero 1, 2024. Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 6, 7-13 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtatanggol ni Hesus”

  Enero 29, 2024. Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 5, 1-20 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, dumating sina Hesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Hesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tagumpay sa mga Pagsubok”

Enero 26, 2024. Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado. MABUTING BALITA Marcos 4, 35-41 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong araw na iyon, habang nagtatakip-silim na, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagmamahal sa Kapatid”

    Enero 23, 2024. Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 3, 31-35 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus. Sila’y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon nama’y maraming taong nakaupo sa palibot ni Hesus, at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapahayag ng Mabuting Balita”

        Enero 19, 2024. Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 3, 13-19 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, umahon si Hesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasa-kasama niya, suguing […]