Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malinaw na mga Mata”

      Setyembre 11, 2020. Biyernes sa Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 9, 16-19. 22b-27 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig Para sa Lahat”

  Setyembre 10, 2020. Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 8, 1b-7. 11-13 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, alam nating “may kaalaman tayong lahat.” Ang gayong “kaalaman” ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapapalad sa Mata ng Diyos”

        Setyembre 9, 2020. Miyerkules ng Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 7, 25-31 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

Krus, Bakit napakahalaga sa ating mga Katoliko?

Apologetics by Bro. Celsius Celzo, A.K.A. Boi Taytay Isa sa mga kapistahan ngayong Septiyembre ang Exaltation of the Cross (September 14, Monday). Sa kapistahang ito, ipinagdiriwang ang pagkakakita ng Krus na pinagpakuan ni Jesus ni Santa Helena, ang Ina ni Constatine at ang pagpapatayo ng Simbahan sa mismong pinagpakuan ni Jesus bilang palatandaan. Sa kapistahang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ni Maria”

      Setyembre 8, 2020. Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. UNANG PAGBASA Mikas 5, 1-4a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas Ito ang sinasabi ng Panginoon: Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula’y buhat pa nang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paggawa ng Mabuti”

          Setyembre 7, 2020. Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 5, 1-8 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo – kinakasama niya ang asawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pakikipagkasundo sa Kapwa”

Setyembre 6, 2020. Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Ezekiel 33, 7-9 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Ikaw, Tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel; anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya’y mamamatay at […]