Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Mass Religion Salvation

EASTER SUNDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Bagong Buhay Kasama ni Cristo”

Abril 1, 2018. Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Salmo 118: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo’y magsaya at magalak.  Ebanghelyo: Juan 20:1-9 Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Converts God Jesus Christ News Religion

Catholic Church in the United States Will Welcome 30,000 Thousands of New Catholics at Easter Vigil Masses

March 28, 2018 WASHINGTON—Dioceses across the country will be welcoming thousands of people into the Catholic Church at the Easter Vigil liturgy on the evening of March 31.  As the culmination of the Easter Triduum, the vigil celebrates the passion, death, and resurrection of Jesus. While people can become Catholic at any time of the […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

HOLY WEEK GOSPEL REFLECTIONS on DCF:

  Marso 29, 2018. Huwebes Santo. Pagmimisa sa Patatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon. Salmo 116: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap. Ebanghelyo: Juan 13:1-15 Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Eucharist God Jesus Christ Religion Sacrament

WHY IS IT THAT THE WINE IS NOT OFFERED TO EVERYONE IN THE MASS?

By: Admin Pastor Manny (Code Name) Maundy Thursday is a Christian holy day that commemorates the Last Supper of Jesus Christ with His apostles. The Last Supper is important to us, Catholics, given that we interpret the words of Jesus Christ such as “Do this in memory of me” to be referring to the Mass. […]