Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian Religion

”ANO-ANU BA ANG MGA MARKA NG ISANG TUNAY NA SIMBAHAN?”

        Kung sasabihin po nating MARKA ng Iglesia, yan po ay nagpapahiwatig ng mga palatandaan ng isang tunay na Simbahan. Marami na po kase ngayon ang nag-aangkin na sila ang tunay na Simbahan o Iglesia, ngunit walang mga palatandaan. Now, atin pong alamin kung ano-anu nga po ang mga palatandaan ng TUNAY […]