Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-Akyat ni Jesus sa Langit”

  Hunyo 2, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon. Mga Gawa 1, 1-11 Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog. Efeso 1, 17-23 Lucas 24, 46-53 UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Jesus sa Pamamagitan ni Maria”

    Mayo 31, 2019. Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria Sofonias 3, 14-18 Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6 Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel. Lucas 1, 39-56 UNANG PAGBASA Sofonias 3, 14-18 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion; sumigaw ka, Israel! Magalak […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

WHY SAME-SEX MARRIAGE ADVOCATES CAN’T USE THE EXAMPLE OF INFERTILE COUPLE?

By: Pastor Manny . Every time na binabanggit ang same-sex marriage, we say na it’s not marriage since ang ability to have sex is necessary sa definition ng marriage. At the same time, ang interest ng state ay sa future citizens ng bansa which is why may benefits sa heterosexual couple since heterosexual couple can […]