Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Nang Subukin Tayo ng Diyos”

Hulyo 2, 2019. Martes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 19, 15-29 Salmo 25, 2. 3. 9-10. 11-12 Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan. Mateo 8, 23-27 UNANG PAGBASA Genesis 19, 15-29 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot, “Madali! Ialis mo na […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Hanggang sa Wakas ng Panahon”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Hanggang sa Wakas ng Panahon” Salmo 79: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Unang Pagbasa: Jeremias 14:17-22 Inutusan ni Yahweh si Jeremias na ipaalam sa bayan ang kanyang kalungkutan; at sabihin, “Araw-gabi’y hindi na ako titigil ng pag-iyak; sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila’y lubhang […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago ng Buhay sa Piling ng Panginoon”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago ng Buhay sa Piling ng Panginoon” Hulyo 30, 2018. Lunes. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon. Dt 32: Ang D’yos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Unang Pagbasa: Jeremias 13:1-11 Ganito ang utos sa akin ni Yahweh, “Bumili ka ng mga damit-panloob na yari sa linen at iyong isuot […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod sa Salita ng Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod sa Salita ng Diyos” Hulyo 26, 2018. Ika-16 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 36: Sa’yo, Poon nagmumula ang umiiral na madla. Unang Pagbasa: Jeremias 2:1-3, 7-8, 12-13 Sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon: “Natatandaan ko ang iyong […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Buo at Ganap na Pananalig sa Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Buo at Ganap na Pananalig sa Diyos” Hulyo 23, 2018. Lunes. Ika-16 na Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 50: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos. Unang Pagbasa: Mikas 6:1-4, 6-8 Pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Tumayo kayo, O Yahweh, at ilahad ninyo ang […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Karunungang Mula sa Diyos”

Hulyo 18, 2018. Miyerkules. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 94: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Unang Pagbasa: Isaias 10:5-7, 13b-16 Ikaw Asiria ang gagamitin kong pamalo— ang tungkod ng aking pagkapoot. Isusugo ko siya laban sa isang bayang walang diyos, isang bayang kinapopootan ko, upang ito’y wasakin at samsaman ng […]

Bible Daily Gospel on DCF Faith

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapala ng Diyos na may Kayamanang Tumatagal”

Hulyo 11, 2018. Miyerkules. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 105: “Hanapin ang Poon lagi, sa harap n’ya mananatili” Unang Pagbasa: Os 10:1-3, 7-8, 12 Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinatayo niyang altar. Habang umuunlad […]