Apologetics / Reflections Catholic Church Mariology

Is the Prayer HAIL HOLY QUEEN Unbiblical?

Isa sa mga pambabatikos ng ating mga kaibayo sa pananampalataya laban sa ating pagdedebosyon sa mahal na Inang Birheng Maria ang ang panalangin nating Aba po Santa Mariang Reyna (Latin: Salve Regina). Ito daw ay idolatrous and unbiblical statements. Kaya hindi daw ito dapat dasalin ng isang Kristyano. Iyan po ang lilinawin natin. 1. ABA […]