Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian

THE TRUE CHURCH of JESUS CHRIST: Faith that Saves and the True Life of Grace

Article by: Harvey Dayaday Unbiased Iglesia ni Cristo Official Publication & Standard Intellectual References Answer: WHAT IS THE TRUE and BIBLICAL CHURCH of CHRIST? PASUGO Magazine, May 1968, p. 7: “There is only one true Church of Christ and it is the Church that Christ founded. If there are emerging churches now which are also […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics God Jesus Christ Religion

SI CRISTO AY UPAHAN LANG AYON SA MGA IGLESIA NI CRISTO

By: Kuya Bagets AYON SA MGA INC, ang unang iglesia na itinatag ni Cristo ay hindi pinatawad ng mga Lobo (Gawa 20:29). Ito ang dahilan kung bakit daw nawala ang iglesia noong unang siglo, dahil pinatay sila noon ng mga lobo. Ngunit, ang maitatanong, hahayaan ba ni Cristo na patayin ng mga lobo ang kanyang […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Jesus Christ Priests Protestantism Religion

Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan?

BY: Admin Coco, Apologist   Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan? Basahin natin ang talatang tinutukoy ng mga tumutuligsa sa Pagka Diyos ni Kristo. “Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit [O MAGING ANG ANAK MAN]. ANG AMA LAMANG […]