Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

3 KATANUNGAN TUNGKOL SA IMAHE pt1: May Imahe ba ng Propeta ang mga Hudyo?

  By: Admin Chris Bilang Katoliko, ang kadalasan na argumento na naririnig ko sa mga ibang Kristiyano ay ang argumento na tayo ay nagkakasala ng “idolatry” dahil sa ating imahe ng mga santo at ni Hesus. Marami na kaming nagawang posts tungkol sa pagbibintang na tayo ay sumasamba sa diyos diyosan pero may isang post […]

Devotions Eucharist News Prayer Prayers Religion

40 Hours Devotion: Spending personal time with the Lord

By cathol007 February 8, 2018 Articles People around the world have practiced this intimate devotion since the 16th century. Starting around the 16th century, there arose a custom of exposing a consecrated Host on the altar in a monstrance for all to adore for a period of 40 hours. Parishioners would take turns adoring Jesus in the Blessed […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Christian DCF Apologetics Protestantism Religion Statues Statues and Images

BAKIT MAY SANTO NIÑO ANG SIMBAHANG KATOLIKO?

By: Admin Nikita             Kadalasan kasi ngayon sa mga hindi katoliko pinupuna na naman ang pagcecelebrate nating mga katoliko sa fiesta ng Santo Niño. Hindi nila alam kung para saan ito at bakit meron tayo nito. O di kaya’y alam na nila kung bakit pero ayaw lang nilang tanggapin at […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Exodus 20:4-5 Faith God Idolatry Religion

Sumasamba Ba Ang Mga Catholico Sa Mga Rebulto? By Apolohistang Katekista

Isang common objection na at common source of dispute ng mga Protestante at mga fundamentalist anti-catholic heretics at iba pang sekta at relihiyon laban sa catholic church ay ang tungkol sa pagkakaroon ng mga rebulto at larawan sa simbahan. Pag nakadaupang palad natin itong mga ito sigurado ibubulalas agad nila sa atin: “Catholic ka? Naku! […]