Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Banal na Krus”

Setyembre 14, 2019. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38 Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos. UNANG PAGBASA Mga Bilang 21, 4b-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Yakapin ang Kapwa”

Setyembre 13, 2019. Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11 D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay. UNANG PAGBASA 1 Timoteo 1, 1-2. 12-14 Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Mula kay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Daan sa Pagpapatawad”

Setyembre 12, 2019. Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6 Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal. UNANG PAGBASA Colosas 3, 12-17 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sino ang mga Pinagpala ng Diyos?”

Setyembre 11, 2019. Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan. UNANG PAGBASA Colosas 3, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ng Panalangin”

Setyembre 10, 2019. Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11 Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan. UNANG PAGBASA Colosas 2, 6-15 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Nang kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

Update: Help the poor, protect the environment, pope says in Madagascar

By Cindy Wooden Catholic News Service 9.7.2019 6:31 AM ET ANTANANARIVO, Madagascar (CNS) — In Madagascar, where the destruction of the environment and the suffering of the poor are inextricably bound, Pope Francis urged government officials to promote development projects that protect nature. The crisis facing the island nation in the Indian Ocean is “both social […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa sa Kapwa”

Setyembre 9, 2019. Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 61, 6-7. 9 Kaligtasa’t karangalan ay buhat sa Diyos lamang. UNANG PAGBASA Colosas 1, 24 – 2, 3 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y […]