Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Jesus na ating Tagapagligtas”

          Setyembre 25, 2020. Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mangangaral 3, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay; ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ibang Kaharian at Yaman”

      Setyembre 24, 2020. Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mangangaral 1, 2-11 Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man nang gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagasunod ng Diyos”

        Setyembre 23, 2020. Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, Pari. Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Kawikaan 30, 5-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Kawikaan “Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sumunod Nang Buong Loob”

Setyembre 19, 2020. Sabado ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 15, 35-37. 42-49 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, may nagtatanong, “Paano bubuhaying muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila?” Hangal! Hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hangga’t hindi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

    Setyembre 18, 2020. Biyernes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 15, 12-20 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo’y muling nabuhay, ano’t sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito’y totoo, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig at Pagpapatawad”

Setyembre 17, 2020. Huwebes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 15, 1-11 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto At ngayo’y ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang Mabuting Balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng iyong […]