Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Isang Malayang Pamumuhay”

Hunyo 11, 2018. Lunes. Kapistahan ni San Bernabe Apostol Salmo 98: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Unang Pagbasa: Gawa 11:21b-26; 13:1-3 Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon, at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus. Nang mabalitaan ito ng iglesya sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

May tatlong Diyos nga bang sinasamba ang mga katoliko?

By: Admin Coco, Apologist Unang-una sa lahat dapat muna nating linawin kung ano ba ang ibig sabihin ng Dogma ng Banal na Santatlo o The Holy Trinity, ang Trinity ay nangangahulugang ‘Isang Diyos na may tatlong Persona or One God in Three Persons’, sa ating aklat na Catechism of the Catholic Church 253, “The Trinity […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

The True Enemies of the Church

Isang pagninilay ni Admin Coco, Apologist Huwag nating kalimutang I LIKE at I SHARE ito! For 2,000 years marami ng pinagdaanan ang Simbahang Katolika sa kamay ng iba’t-ibang mga sekta, relihiyon pati na rin sa mga kilala at matataas na Tao (Emperor, Presidente etc). At hanggang ngayon the Catholic Church experience persecution, a non-stop persecution. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paghahanap ng Misyon sa Buhay”

Mayo 19, 2018. Sabado. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 11: “Poon, ang mga Mabuti ay kapiling mo parati.” Unang Pagbasa: Gawa:16-20, 30-31 Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kaisa Tayo ng Panginoon”

  Mayo 17, 2018. Huwebes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 16: “D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin” Unang Pagbasa: Gawa 22:30; 23:6-11 Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Judio laban kay Pablo. Kaya’t kinabukasan, ipinatawag niya sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Plano at Kalooban ng Diyos”

Mayo 14, 2018. Lunes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 113: “Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.” Unang Pagbasa: Gawa 1:15-17, 20-26 Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa Kasulatan na ipinahayag […]