Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tamang Gawain”

      Enero 19, 2021. Martes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 6, 10-20 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayo’y ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Puso ng Isang Bata”

Enero 17, 2020. Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol. Feast of the Santo Niño (White) Holy Childhood Day Week of Prayer for Christian Unity UNANG PAGBASA Isaias 9, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman, namanaag na ang liwanag sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Awa ng Diyos”

Enero 16, 2021. Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Hebreo 4, 12-16 Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila’y talim. Ito’y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglapit sa Diyos”

            Enero 15, 2020. Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. or mass of St. Arnold Janssen, Priest (White). UNANG PAGBASA Hebreo 4, 1-5. 11 Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo’y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat […]