Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News Trending

Pope says marriage can only be between a man and a woman and ‘we cannot change it’

Carol Glatz  3 September, 2017   By virtue of its very definition, marriage can only be between a man and a woman, Pope Francis has said in a new book-length interview. “We cannot change it. This is the nature of things,” not just in the Church, but in human history, he said in a series of […]

Catholic Church Catholic Faith Christian News

Billionaires pledge Million dollars to rebuild Cathedral

Here is the list of people who give support to rebuild the Cathedral in Notre-Dame. Notre Dame Cathedral: Salma Hayek’s French billionaire husband pledges more than $100M for rebuild Salma Hayek’s husband, the French billionaire François-Henri Pinault, pledged almost $113 million to rebuild Paris’ historic Notre Dame Cathedral after Monday’s devastating fire. Pinault announced Tuesday that he will draw […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Paniniwala sa Diyos”

  Abril 11, 2019. Huwebes. Ika-5 Linggo ng Kwaresma. Salmo 105: Nasa isip ng Maykapal ang tipan Niya kailanman. Unang Pagbasa: Genesis 17:3-9 Pagkarinig nito’y nagpatirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, “Ito ang aking tipan sa iyo: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayo’y mga Anak ng Diyos”

  Abril 10, 2019. Miyerkules. Ika-5 Linggo ng Kwaresma.  Daniel 3: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.  Unang Pagbasa: Daniel 3:14-20, 91-92, 95 Sinabi niya, “Shadrac, Meshac, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagpapalaya ng Panginoon sa Atin”

  Abril 7, 2019. Ika-5 Linggo ng Kwaresma. Salmo: Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo’y natutuwa. Unang Pagbasa: Isaias 43:16-21 Iyan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat, upang maging kalsadang tawiran. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo. At […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tiwala sa Diyos o sa Sarili?”

  Abril 5, 2019. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Kwaresma. Araw ng Abstinensya sa pagkain ng karne (edad 14 pataas). San Vicente Ferrer. Salmo 34: Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Unang Pagbasa: Karunungan 2:1, 12-22 Ang walang kabuluhang pangangatuwiran ng masama ay ganito: “Maikli at malungkot ang buhay,” wika nila sa sarili, “ […]