Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ibang Kaharian at Yaman”

      Setyembre 24, 2020. Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mangangaral 1, 2-11 Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man nang gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagasunod ng Diyos”

        Setyembre 23, 2020. Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, Pari. Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Kawikaan 30, 5-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Kawikaan “Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa ng Diyos”

        Setyembre 21, 2020. Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita. UNANG PAGBASA Efeso 4, 1-7. 11-13 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

    Setyembre 18, 2020. Biyernes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 15, 12-20 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo’y muling nabuhay, ano’t sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito’y totoo, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

“Virtual” Mass never substitutes in-person participation

In a Letter to the Presidents of Episcopal Conferences, the Congregation for Divine Worship affirms the necessity of a return to the normality of Christian life, where the health care crisis permits, saying that assisting at a virtual Mass cannot be compared to the physical presence of the faithful at a liturgy. By Vatican News […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malinaw na mga Mata”

      Setyembre 11, 2020. Biyernes sa Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 9, 16-19. 22b-27 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, […]