Bible Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panibagong Buhay Kasama ni Jesus”

  Hulyo 7, 2018. Sabado. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’yay payapa Unang Pagbasa: Amos 9:11-15 “Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David, at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho; itatayo kong muli iyon, kagaya noong una. Sa […]