Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith DCF Apologetics Priests Religion

Bawal ba ang Pagtawag sa Pari na “Padre” o “Father”?

Article by Apolohistang Katekista Kadalasang objection ng mga Fundamentalists Anti-Catholics laban sa ating mga Catholico ay ang nakasulat sa Mateo 23:9 na nagsasabi: ” At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit. ” Pagkatapos isitas yan, ibubulalas ngayon nila sa atin: […]