Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-asa sa Diyos”

Setyembre 19, 2023. Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Januario (Jenaro), obispo at martir MABUTING BALITA Lucas 7, 11-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, pumunta si Hesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

Ang Kahalagahan ng Dasal na “AMA NAMIN”

    Ang “Ama Namin” ay napakahalaga sa ating buhay pananampalataya sapagkat ito ang dasal na Diyos mismo ang nagturo sa atin. Nadadasal natin ito, lalo nat kung nagrorosaryo tayo at sa Misa. Kung minsan nga lang ay baka hindi na taimtim ang pagdasal natin ng “Ama Namin” sapagkat tila ba “memorized” na natin ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsisisi sa Kasalanan”

              Pebrero 24, 2022. Huwebes sa Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications Channel Thursday of the Seventh Week in Ordinary Time (Green). UNANG PAGBASA Santiago 5, 1-6 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman! Tumangis kayo at humagulgol sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod nang Lubos kay Cristo”

  Hulyo 15, 2018. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 85: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa. Unang Pagbasa: Amos 7:12-15 Pagkatapos, hinarap naman ni Amazias si Amos at sinabi, “Tama na iyan, Propeta! Magbalik ka na sa Juda; doon ka mangaral. Hayaan mong sila ang magbayad sa iyo. Huwag ka nang mangaral dito […]