Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Protestantism Religion Sacrament

WHY DO CATHOLICS CONFESS THEIR SINS TO A PRIEST AND NOT STRAIGHT TO GOD?

Penance and Healing   Today’s gospel, 11th of December 2017, talks about a paralyzed man who was healed by Jesus and whose sins were forgiven by Him. However, the Pharisees and teachers of the law who had come cannot accept this, and thus, questioned Jesus:   Gospel: Lk 5:17-26   One day, Jesus was teaching, […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church DCF Apologetics Religion

The 7 books Removed

  Full Question: Mga Protestante: Guilty sa Pagbabawas ng mga Inspiradong Aklat Mula sa Biblia  By: Admin Francisco de Sales DCF Kung hindi naman pala natin dinagdagan ang Biblia, eh bakit kulang yung ginagamit nila? Bakit mayroong mga Bible na naglalaman lang ng 66 Books na siyang karaniwang ginagamit hindi lamang ng mga Protestante kundi […]