Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Charity Protestantism Religion

Limang bagay na nakikita sa atin ng mga Protestante sa ating mga Katoliko pero hindi nila nakikita sa kanilang Sekta.

1. Demonyo o Masasama daw ang mga Pari natin. Iyan! Iyan ang usual nilang bintang sa ating mga Pari. Kesyo rapist daw sila, magnanakaw daw sila. Mga kapatid ko kay Kristo, hindi lahat ng Pari ay pare-pareho. Oo aaminin ko, merong mga paring hindi maganda ang ugali, hindi naman natin iyon maiiwasan eh. Tao pa […]