Bible Daily Gospel on DCF

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tunay na Lakas sa Panginoon”

  Linggo. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 123: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon. Unang Pagbasa: Ez 2:2-5 Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, “Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik […]

Bible Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panibagong Buhay Kasama ni Jesus”

  Hulyo 7, 2018. Sabado. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’yay payapa Unang Pagbasa: Amos 9:11-15 “Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David, at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho; itatayo kong muli iyon, kagaya noong una. Sa […]

Bible Daily Gospel on DCF Faith

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang mga Makasalanan sa Simbahan”

  Hulyo 6, 2018. Biyernes. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 119: Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal  Unang Pagbasa: Amos 8:4-6, 9-12 Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa mga nangangailangan, at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, “Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapagaling ni Jesus ng ating mga Karamdaman”

Hulyo 5, 2018. Huwebes. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 18: Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Unang Pagbasa: Amos 7:10-17 Si Amazias na pari sa Bethel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. “Kasama ng mga tao, si Amos ay may balak na masama laban sa inyo,” sabi niya. “Dahil sa mga sinasabi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tunay na Hustisya ng Diyos”

  Hulyo 4, 2018. Miyerkules. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 50: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos. Unang Pagbasa: Amos 5:14-15, 21-24 Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasaiyo si Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Kamuhian mo ang masama, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Isang Pusong Nag-aalab sa Pananampalataya”

  Hulyo 3, 2018. Martes. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 117: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang Aral Unang Pagbasa: Mga Taga-Efeso 2:19-22 Samakatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Sinusunod ng ating Puso.”

Hulyo 2, 2018. Lunes. Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Unang Pagbasa: Amos 2:6-10, 13-16 Ganito ang sabi ni Yahweh: “Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Israel, kaya sila’y paparusahan ko. Dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga matutuwid, at ibinentang alipin sa halagang isang pares ng […]