Daily Gospel on DCF Uncategorized

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Isang Pamilya ng Diyos”

Hulyo 24, 2018. Martes. Ika-16 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 85: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa. Unang Pagbasa: Mikas 7:14-15, 18-20 Yahweh, patnubayan mong gaya ng isang pastol ang iyong bayan, ang bayan na iyong pinili. Bagama’t sila’y nag-iisa sa ilang, napapalibutan naman sila ng masasaganang lupain. Hayaan mo silang manirahan at manginain […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Misyon at Hustisya ng Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Misyon at Hustisya ng Diyos” Hulyo 21, 2018. Sabado. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 10: Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Unang Pagbasa: Mikas 2:1-5 Kakila-kilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Awa o Panghuhusga”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Awa o Panghuhusga” Hulyo 20, 2018. Biyernes. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon. Isaias 38: “Buhay ko’y yong iniligtas, pagiral ko’y walang wakas. Unang Pagbasa: Isaias 38: 1-6, 21-22, 7-8* Nang panahong iyon, nagkasakit nang malubha si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan, kaya siya’y dinalaw ni Isaias na anak […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Lumapit kay Jesus at Magpahinga”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Lumapit kay Jesus at Magpahinga” Hulyo 19, 2018. Huwebes. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 102: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan. Unang Pagbasa: Isaias 26: 7-9, 11, 16-19 Patag ang daan ng taong matuwid, at ikaw, O Yahweh ang dito’y pumatag. Sinusunod namin ang mga kautusan mo; […]

Bible Daily Gospel on DCF Faith

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapala ng Diyos na may Kayamanang Tumatagal”

Hulyo 11, 2018. Miyerkules. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 105: “Hanapin ang Poon lagi, sa harap n’ya mananatili” Unang Pagbasa: Os 10:1-3, 7-8, 12 Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinatayo niyang altar. Habang umuunlad […]