Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matuwid na Tao”

  Disyembre 18, 2019. Miyerkules sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikatlong Araw ng Simbang Gabi sa Madaling Araw.   UNANG PAGBASA Jeremias 23, 5-8 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias   “Nalalapit na ang araw,” sabi ng Panginoon, “na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Galak sa Pagdating ng Mesiyas”

    Disyembre 15, 2019. Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 35, 1-6a. 10 Pagbasa mula sa aklat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paninindigan sa Katotohanan”

        Disyembre 13, 2019. Paggunita kay Santa Lucia. Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG PAGBASA Isaias 48, 17-19 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sa iyo’y tumubos: “Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maria, Ating Ina at Sandigan”

        Disyembre 12, 2019. Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe UNANG PAGBASA Zecarias 2, 14-17 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.” Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtalima sa Diyos”

      Disyembre 11, 2019. Miyerkules sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 40, 25-31 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya’y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila’y nagpapakilos at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinis-linisang Maria, Ating Ina”

      Disyembre 9, 2019. Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. UNANG PAGBASA Genesis 3, 9-15. 20 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, “Saan ka naroon?” “Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po […]