Apologetics Catholic Church Protestantism Religion

ANG PAGPAGPAPARANGAL NG MGA APOSTOL SA IGLESIA NG ROMA By: Admin Marian Apologist

  Ang Iglesia o Simbahang nasa Roma ay pinamumunuan nuon ng mga apostol, sina Apostol San Pedro at San Pablo. Makikita natin sa biblia kung paanong pinuri ng mga apostol ang Iglesia ng Roma. Sinabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat: ” Sa lahat ninyong nangasa Roma. Mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: […]

Apologetics Catholic Church Christian Religion

THIS IS THE ETYMOLOGY OF THE WORD RELIGION. THIS PROVES THAT RELIGION IS A RELATIONSHIP WITH GOD.! By Katolikong Manalo

THIS IS THE ETYMOLOGY OF THE WORD RELIGION. THIS PROVES THAT RELIGION IS A RELATIONSHIP WITH GOD. REMEMBER ALSO THAT THE ONLY RELIGION THAT HAS FULLNESS OF TRUTH IS THE CATHOLIC CHURCH. religion (n.) Look up religion at Dictionary.com c. 1200, “state of life bound by monastic vows,” also “conduct indicating a belief in a […]