Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Ginawang Bago ng Diyos”

    ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Ginawang Bago ng Diyos” Enero 25, 2024. Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo. UNANG PAGBASA Mga Gawa 22, 3-16 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, “Ako’y isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapalang Walang Hanggan”

  Ika-23 ng Disyembre (Simbang Gabi) MABUTING BALITA Lucas 1, 57-66 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghihintay sa Diyos”

Nobyembre 18, 2023. Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita sa Pagtatalaga sa mga Palasyong Simbahan nina Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado MABUTING BALITA Lucas 18, 1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagkilos ng Diyos”

Oktubre 30, 2023. Lunes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Lucas 13, 10-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa Araw ng Pamamahinga. May isang babae roon na labingwalong taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritung nasa kanya. Siya’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsusuri ng Sarili”

Oktubre 6, 2023. Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Bruno, Pari. MABUTING BALITA Lucas 10, 13-16 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon sinabi ni Hesus, “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Mabuting Tao”

Hulyo 28, 2023. Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 13, 18-23 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos […]