Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-ibig ni Jesus”

                Hunyo 11, 2021. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus (White) Day of Prayer for the Sanctification of Priests. UNANG PAGBASA Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9 Pagbasa mula sa aklat ni […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tunay na Paglilingkod”

            Hunyo 9, 2021. Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of St. Ephrem, Deacon and Doctor of the Church (White). UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 4-11 Pagbasa mula sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pakikipagtipan ng Diyos”

          Hunyo 6, 2021. Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) (White). UNANG PAGBASA Exodo 24, 3-8 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, lahat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Maria, Huwaran sa Pananampalataya”

              Mayo 31, 2021. Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (White) UNANG PAGBASA Sofonias 3, 14-18 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion; […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian

THE HOLY SPIRIT IS A DIVINE PERSON, NOT AN IMPERSONAL FORCE

      By: Admin Chris Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Pentecost Sunday. Ito ay ang araw kung kailan inaalala natin ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo na gumabay sa mga apostol upang ibahagi ang Mabuting Balita ng Diyos. Bilang mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Banal na Espiritu Santo ay Diyos. Siya ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Espiritu ng Diyos”

      Mayo 23, 2021. Linggo ng Pentekostes. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Pentecost Sunday (Red). UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, […]