Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Faith Religion Saints

Saints who physically fought devils

Photo Image: i2.wp.com Bible first: “Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms” – Ephesians 6:12 […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Mariology Religion Saints

PAGNINILAY PARA SA DARATING NA ALL SAINTS DAY

By: Kuya Gian Andrei Ang pananampalatayang Katoliko Kristiyano ay bukod tangi at naiiba sa lahat ng mga pananampalatayang lumitaw sa mundo. Isa sa pananampalatayang iniwan sa atin ng mga Apostol at ng mga dakilang lingkod ng Diyos ay ang pakikisalamuha natin sa mga banal o mga santo bilang iisang simbahan na magkakapatid sa iisang pananampalataya. […]