Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Mass Religion Salvation

EASTER SUNDAY REFLECTIONS on DCF: “Ang Bagong Buhay Kasama ni Cristo”

Abril 1, 2018. Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Salmo 118: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo’y magsaya at magalak.  Ebanghelyo: Juan 20:1-9 Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Salvation

IS THERE ANY CHANCE THAT THE SOULS IN THE PURGATORY WILL BE DOWN TO HELL? IF NO ONE PRAYS FOR THAT SOUL? BY: Admin Coco

There is no chance for the souls in the Purgatory to go down to Hell if no one prays for them when the soul is already in Purgatory they are already part of the Communion of Saints they have assurance of Salvation what are they doing in Purgatory is to purge for their sins (venial) […]

Apologetics / Reflections Salvation Salvation by Faith Alone (Sola Fide)

No Salvation Outside the Catholic Church?

“OUTSIDE THE CATHOLIC CHURCH THERE IS NO SALVATION?” What do we mean about this? Do we mean that only Catholics will be saved? The answer is No. But what do we mean about this? Many of our brothers and sisters are confused particularly those non-Catholics concerning the stand of the Catholic Church. The Church teaching […]