Apologetics / Reflections Bible

ITINUTURO BA NG ROMA 16:25 NA NAKATAGO SA HIWAGA ANG MGA NAKASULAT SA BIBLIA?

ITINUTURO BA NG ROMA 16:25 NA NAKATAGO SA HIWAGA ANG MGA NAKASULAT SA BIBLIA? TALATA: “At ngayon, sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesu-Cristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon,” [Roma 16:25 Ang Biblia 2001 edisyon] BUONG KATANUNGAN: Nang nagbigay ako […]