Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

May tatlong Diyos nga bang sinasamba ang mga katoliko?

By: Admin Coco, Apologist Unang-una sa lahat dapat muna nating linawin kung ano ba ang ibig sabihin ng Dogma ng Banal na Santatlo o The Holy Trinity, ang Trinity ay nangangahulugang ‘Isang Diyos na may tatlong Persona or One God in Three Persons’, sa ating aklat na Catechism of the Catholic Church 253, “The Trinity […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics God Protestantism Religion

THE DOCTRINE ABOUT TRINITY IS EQUAL. HOWEVER, JOHN 13:16 AND 1 CORINTHIANS 15:28 SHOW THE FATHER AND SON ARE NOT EQUAL

by Duane Cartujano Non-believers of Christ as God and the Trinity often use the verses, John 13:16 and 1 Corinthians 15:28. “Very truly, I tell you, servants are not greater than their master, nor are messengers greater than the one who sent them.” (John 13:16) Those against the Trinity cannot understand this verse. Read verse […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Christian Trinity

Ilang Diyos ba ang pinaniniwalaan at sinasamba ng Iglesia Katolika?”

RESPONSE: ISA lamang po ang pinaniniwalaang Diyos ng Iglesia Katolika at ISA lang pong Diyos ang aming sinasamba. Ang Iglesia Katolika ay hindi nagtuturo ng tatlong dios, kundi ISA lang. (Ephesians 4:6) Wala man pong direktang sinabi sa Bibliya na ang Diyos ay may tatlong persona, ngunit mapapatunayan po natin gamit mismo ang Banal na […]

Apologetics / Reflections Catholic Church

Isang Diyos na may tatlong persona (Trinity) Imposible daw ito.

Isang Diyos na may tatlong persona (Trinity) Imposible daw ito.   Unang-una sa lahat atin po munang linawin na ang Trinity ay hindi po Tritheism, magkaiba po ang dalawang yan.   Trinity VS Tritheism   Ang Trinity ay nangangahulugang “Isang Diyos sa tatlong Persona”.   Samantalang ang Tritheism naman ay nangangahulugang “Tatlong Diyos sa tatlong […]