Bible Catholic Church Catholic Faith News

Sulu cathedral bombed; 20 killed, over 80 wounded in Sunday mass

  Roel Pareño (The Philippine Star) – January 28, 2019 – 12:00am ZAMBOANGA CITY, Philippines —  The Sunday morning mass was in progress when two explosions ripped through the Roman Catholic cathedral in Jolo, Sulu yesterday. The blasts blew away the entrance to Our Lady of Mount Carmel Cathedral, and ripped through the main hall, shredding […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

What is the True Pentecost Church?

By: Admin Coco, Apologist Maraming sekta mula sa Pentecostalism or Pentecostal churches ang nagsasabi na sila daw ang Pentecost Church na tinatawag at hindi daw ang iba lalo na ang Simbahang Katolika. Ayon kay David Barrett noong 1955, ang mga pentecostal churches ay mayroon nang mahigit sa 217 million “Denominational Pentecostals” iba’t-ibang Leaders, founders sa […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian God The Sacraments

5 Reasons the Catholic Church is the True Church

BY Amelia Monroe Carlson There are many reasons the Roman Catholic Church is the true Church of Jesus Christ, however, some of those reasons are necessary for discussions with those outside the Catholic Church. Jesus prayed for unity of believers and unity begins with understanding. The understanding of the Church’s beliefs is essential in working toward […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian Religion

”ANO-ANU BA ANG MGA MARKA NG ISANG TUNAY NA SIMBAHAN?”

        Kung sasabihin po nating MARKA ng Iglesia, yan po ay nagpapahiwatig ng mga palatandaan ng isang tunay na Simbahan. Marami na po kase ngayon ang nag-aangkin na sila ang tunay na Simbahan o Iglesia, ngunit walang mga palatandaan. Now, atin pong alamin kung ano-anu nga po ang mga palatandaan ng TUNAY […]

Catholic Church Christian Faith Religion

“Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?” BY: Nikita GandApologist

QUESTION: “Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?”   RESPONSE: Ang Relihiyon na tinatag ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo ang siyang Relihiyon na makakapagligtas. (1 Timothy 2:4). Malinaw na sinabi ng Panginoon kay San Pedro na sa ibabaw ng bato itatayo Niya ang Kanyang Iglesia. (Matthew 16:18) at ang Iglesiang ito ay ang Kanyang Katawan. (Ephesians […]

Apologetics / Reflections Mormonism

Answering Mormonism about their view to the Church. BY: Admin Coco

Answering Mormonism about their view to the Church. The Mormon View of the Church Stated: – The Church was apostatize. – Mormonism is the restoration of the original church through Joseph Smith. First, the original Church does not and will never be apostatize because as Jesus said in Matthew 16:18 “Even the gates Hades will […]