Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

TATLONG KARAPATAN NA NILALABAG NG SURROGACY

 

 

 

 

 

 

By: Admin Chris

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Mother’s Day. Ito ang araw kung kailan binibigyan natin ng karangalan ang ating mga ina, hindi lang dahil sa kanilang nagagawa sa ating pamilya kundi sa ating lipunan na rin. Gayunpaman, napansin ko na isa rin sa inaalala ngayong araw ay ang mga surrogate mothers. Ang mga “surrogate mothers” ay mga babae na nagbubuntis ng isang bata sa pamamagitan ng “artificial insemination” o kaya naman ay “implantation” ng fertilized egg na nabuo sa pamamagitan ng “in vitro fertilization.” Nababahala ako tuwing nakikita ko ito sa mga balita dahil para bang iniisip ng ating lipunan ngayon na walang mali sa surrogacy.

Wala namang mali sa surrogacy kasi nagkakaroon ng anak ang mga mga ibang mag-asawa o ibang tao sa pamamagitan ng surrogate mothers, diba? Mali. Ang gagawin ko dito ay maglalatag ako ng mga tatlong karapatan na nilalabag ng surrogacy na sa aking palagay ay sapat upang hindi suportahan ang ganitong gawain.
—————————————-

1. Karapatan sa Buhay

Nakakalungkot lang dahil hindi alam ng iilan na ang surrogacy ay taliwas sa “right to life.” Tandaan natin na sa lahat ng surrogacy, kasama sa proseso nito ang mga fertilized eggs na alam naman natin ay mga tao, at lahat ng mga tao ay may karapatan mabuhay. At, ang hindi alam ng iba ay maraming buhay ang nawawala dahil sa surrogacy. Ayon kay Dr. Jennifer Roback Morse, founder ng Ruth Institute, may tatlong pamamaraan kung saan nakakadulot ito ng pagpatay ng mga tao [1].

“Abortion: If the doctor implants multiple eggs hoping some of them will survive, the surrogate is sometimes contractually required to do “selective reduction,” and abort some of the babies.

Frozen Embryos: If “extra” embryos are created and not implanted, they are frozen indefinitely, destroyed immediately or “donated” for research.

Eugenics: Surrogates are sometimes contractually required to abort babies that do not meet the specifications of the ‘commissioning parents.'”

—————————————-

2. Karapatan ng mga Kababaihan

Maraming mga kababaihan ang nag-susuporta ng surrogacy at kung minsan ay sasabihin nila na walang karapatan magsalita ang mga kalalakihan tungkol dito. Sa palagay ng iba, nakakarangal ng kababaihan ang pagiging surrogate mother. Ngunit, ang hindi nila alam ay nilalabag rin ng surrogacy ang kanilang mga karapatan. Ito’y sa pamamagitan ng objectification. Ayon muli kay Dr. Jennifer Roback Morse,

“Objectifying women: The gestational mother is used for her womb and then is legally – and perhaps emotionally – set aside [1].”

Bakit ito objectification? Kasi, GINAGAMIT lamang ang mga kababaihan na sumasali rito para matupad ang kahilingan ng iba. Tinuturing bilang “tool” ang isang babae dahil sa kagustuhan ng ibang pamilya na magkaroon ng anak, at para sa iba, wala namang mali kasi “binabayaran” naman ang mga surrogate mothers. Naniniwala ako na hindi nababayaran ng pera ang dignidad ng isang babae tulad sa kaso ng prostitusyon na alam natin ay mali, at ganito rin sa kaso ng surrogacy. Kahit base sa feminist philosophy, ang objectification ay mali. Ayon sa Standford Encyclopedia of Philosophy, isang halimbawa ng objectification ay:

“instrumentality: the treatment of a person as a tool for the objectifier’s purposes [2];”
—————————————-

3. Karapatan ng mga Bata

Lahat naman tayo ay nagdadaan sa pagkabata. Ganito din ang mga sanggot na isinisilang ng mga surrogate mothers. Gayunpaman, ang surrogacy ay lumalabag sa karapatan ng mga bata. Ito’y sa kadahilanan na tayong lahat ay may karapatan na isilang ng ating mga tunay na magulang at may karapatan tayo na mabuo sa pamamagitan ng pagmamahalan, at hindi sa pamamagitan ng pag eeksperimento o pagturing sa atin bilang mga bagay na gawa sa pabrika. Ayon sa Catechism of the Catholic Church:

“2376 Techniques that entail the dissociation of husband and wife, by the intrusion of a person other than the couple (donation of sperm or ovum, surrogate uterus), are gravely immoral. These techniques (heterologous artificial insemination and fertilization) infringe the child’s right to be born of a father and mother known to him and bound to each other by marriage [3].”
—————————————-
Hindi ko layunin na magalit tayo sa mga taga-suporta ng surrogacy, sa mga surrogate mothers mismo, sa mga magulang na nakinabang dito o kaya sa mga anak na nabuo sa pamamagitan ng surrogacy. Sa halip, ang punto ko rito ay ipakita kung paanong tinatapakan ng surrogacy ang karapatan ng iba’t ibang tao. Maraming tao ang naapektuhan nito dahil tinuturing ang mga ina at ang mga anak ng mas mababa pa sa kanilang dignidad. Sana ay hindi natin makalimutan na ipagdasal sila ngayong Mother’s Day.

Full Article here: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.