Apologetics Sacrament

THE SEVEN SACRAMENTS


THE SEVEN SACRAMENTS

Sacraments Photo credit: catholic-catechism.com.ng

Came from the word “Sacramentum” in Latin na nangangahulugang “a sign of sacred”. Ang Pitong Sakramento ng Iglesia Katolika ay ang mga seremonya na SAGRADO, MAKAHULUGAN at MAHALAGA para sa mga kristiyanong katoliko. Itong Pitong(7) Sakramento ng Simbahan ay mga MAHAHALAGANG okasyon for experiencing God’s saving presence.

BAPTISM or BAUTISMO/BINYAG

Sa ating mga katoliko, naniniwala tayo na ito ang una-unang hakbang upang maging isang Tunay na Kristiyano. Whether we are baptized as infants or adults, Baptism is the Church’s way of celebrating and enacting the embrace of God. Ang Baptism ay sobrang mahalaga dahil sabi nga ng Panginoon, we cannot enter Heaven unless we will be baptized. (Juan 3:5) Ang Sakramento ng Binyag ay ang paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. (Tito 3:5) . At sa pamamagitan ng binyag tayo ay nagiging Anak ng Diyos. (Galatians 3:26-27) At isang beses lang tayo pwede mag-Bautismo.

CONFIRMATION

Is a Catholic Sacrament of mature Christian commitment and a deepening of baptismal gift. It is most often associated with the gifts of the Holy Spirit. Madalas na sinasabi ng iba kaya bakit daw binibigyan ang mga bata e hindi pa naman daw nakakaintindi kung ang Bautismo at para saan ito. But yes again we have confirmation. Upang makumpirma ang iyong pananampalatayang katoliko mo. Now that you are mature and understand what is Baptism all about and what are your responsibilities being baptized. (Hebrews 6:1-2) At isang beses lang din tayo mag konpirma.

EUCHARIST or COMMUNION

Is both a sacrifice and a meal. We believe in the real presence of Jesus, who died for our sins. Isa ito sa pinakamahalagang sakramento dahil dito napag-isa tayo. Gusto ng Panginoon na maging ISA tayo. (Juan 17:22) Kaya nga COMMUNION tawag na in other term UNITY o PAGKAKAISA. Maliban sa ginagawa natin ang Banal na Eukaristiya sa pag-alala sa Kanya. (Luke 22:19) Ginawa din natin ito para sa ating kaligtasan. (John 6:48-58) Kung maaari, araw-araw nating kainin ang katawan ng Panginoong Hesukristo.

RECONCILIATION or known as PENANCE

May tatlong elemento, conversion, confession and celebration. In it we find God’s unconditional forgiveness, as a result na tayo ay dapat na magpatawad din sa iba na nagkasala satin. (Mateo 6:14) Walang masama kung mangumpisal tayo sa pari because the Bible itself said that we should confess to one another. (James 5:16-17) At ang mga pari ay binigyan ng Panginoon ng authority na magpatawad ng kasalanan. (Juan 20:19-23) At least twice a month tayo mangumpisal.

MARRIAGE

Is a public sign that one gives oneself totally to other person. Sa pamamagitan ng sakramentong ito napag-IISA ang dalawa. (Ephesians 5:21-33) It is a loving union of husband and wife speaks of family values and also God’s value. is the Sacrament made by Jesus Christ to sanctify (make holy) the lawful union of a Christian man and a Christian woman. Isang beses lang magpakasal, ngunit pwedeng magpakasal ulit sa iba kapag namatay yung asawa.

HOLY ORDERS

Is a sacrament that the priest is being ordained vows to LEAD other Catholics by bringing them the sacraments especially the Eucharist, by proclaiming the Gospel and by providing other means to Holiness. Jesus told the apostles to be a Holy Priest, to preach His Words. To make sure that His work be continued, Jesus established the Catholic Priesthood, through the Sacrament of Holy Orders. (2 Corinthians 5:20) They were ordained by the Bishop byy praying for them and imposing hands on them. (Acts 13:3)

ANOINTING OF THE SICK

Formerly known as Last Rites or Extreme Unction is a ritual of healing appropriate not only for physical but also for mental and spiritual sickness. is the Sacrament which gives health and strength to the soul and sometimes to the body to persons who are in danger of death The Bible itself told us that if any man sick, let bring him or her to the Priest at e-anoint siya at e pray over. (James 5:14-15) Ano mang oras at pwede makatanggap nito. Lalo na sa mga malubha na ang sakit. O sa tingin mo mamamatay ka na. Pwede mo ng tanggapin ang huling sakramento na ito sa buhay mo.

Christ gave His Church only the essential parts of each Sacrament, but the Church has surrounded each Sacrament with beautiful ceremonies, which together with the administration of the Sacraments themselves and the Mass ceremonies, form what is called the Liturgy of the Church. It is really Jesus Christ who gives the Sacrament.

-Nikita Apologist

Watch DCF Live about the 7 Sacraments : Click Here

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.