Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pakay ng Ating Buhay sa Diyos”

 

Setyembre 27, 2018. Huwebes. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 90: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Unang Pagbasa: Ecclesiastico 1: 2-11

Walang kabuluhan! Walang kabuluhan ang lahat! Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan, pero ang mundo ay hindi nagbabago.
Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog; pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay iihip naman sa hilaga. Paikot-ikot lang ito at pabalik-balik.

Lahat ng ilog ay umaagos sa dagat, pero hindi naman napupuno ang dagat kahit na patuloy ang pag-agos ng ilog. Ang lahat ng itoʼy nakakabagot at ayaw na ngang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tainga natin sa pakikinig.

Ang mga nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. May mga bagay pa ba na masasabi mong bago?

Nariyan na iyan noon pa, kahit noong hindi pa tayo ipinapanganak. Hindi na natin naaalala ang mga nangyari noon; ganoon din sa hinaharap, hindi rin ito maaalala ng mga tao sa bandang huli.

Ebanghelyo: Lucas 9:7-9

Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang mga ginagawa ni Jesus. Naguluhan siya dahil may mga nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi namang siya si Elias na nagpakita ngayon. At may nagsasabi pang isa siya sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay. Sinabi ni Herodes, “Pinapugutan ko ng ulo si Juan. Pero sino kaya itong nababalitaan ko? Marami akong kahanga-hangang bagay na narinig tungkol sa kanya.” Kaya pinagsikapan ni Herodes na makita si Jesus.

Pagninilay:

May mga taong ang “diyos” na sinasamba ay pera, posisyon at karangalan – ibig sabihin, ay ito ang pinakamahalaga at sentro ng buhay nila. Isa na nga rito si Herodes. Para sa kanya, anuman at sinumang magkaroon din ng popularidad at pangalan ay isang banta sa kanilang tinatawag na “trono”. Handang pumatay at mang-api ng kapwa, para sa sariling interes.

Matatandaang pinapugutan niya ng ulo si Juan Bautista dahil sa pagsasabi ng totoo. Ngunit kailanman, ay hindi niya matatakasan ang katotohan. Mayroong isa ulit na propeta na siyang Salita ng Diyos mismo na nagkatawang tao. Ito nga ay ang ating Panginoong Jesus.

Hanggang ngayon sa ating lipunan, ay mayroong mga namumuhay na Herodes. Maaring mga matataas na opisyal o lider ng pamahalaan o kaya naman sa ating sarili. Tanungin, kung kailan ko inuna ang aking sarili kaysa sa aking kapwa? O kung may mga pagkakataong, kailangang may masagasaan ako, o sadyaing saktan para sa sariling interes?

Ito ay taliwas kay Jesus at Juan Bautista na pawang mga nag-alay ng buhay at nagsakripisyo para sa atin at sa buong simbahan. Ang tunay na Kristiyano’y handang maghirap alang-alang sa kapwa, dulot ito ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa tao. Ngunit ang pag-iisip ng sarili una sa lahat ang siyang pag-uugatan ng marami pang katiwalian at kasalanan.

Ang pansariling interes ay walang dulot ka kabutihan sa sarili at sa kapwa. Kung iisipin lang natin ang ating sarili at ang ating kagustuhan sa buhay. Matupad man itong lahat, maaring hindi ito ang pinakamainam sa kaluluwa natin. Hindi natin alam ang lahat ng bagay, Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat.

Hangga’t hindi natin siya iniluluklok sa ating puso, hindi natin maaring pagkatiwalaan ang ating puso at mga hangarin nito. Hangga’t sarili lamang natin ang ating sentro, tulad ni Herodes, pati ang mga kapatid natin kay Cristo ay hindi natin alam na nasasaktan na pala natin at napapatay ang kanilang dignidad at napagdadamutan ang kanilang karapatan na maranasan din ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay natin.

Tulad ng sabi sa Unang Pagbasa, “Walang kabuluhan! Walang kabuluhan!” Ano ang walang kabuluhan? Ibig bang sabihin nito ay walang halaga ang ating buhay? Oo, walang halaga ang ating buhay kung tayo ay mamumuhay para sa sarili lamang. Kung patuloy nating hahabulin ang mga makamundong bagay at kayaman. Ang mga bagay na naiiwan sa lupa at hindi nadadala ng ating kaluluwang nabubuhay hanggang sa walang hanggan.

Kahit kailan, hindi natin makukuha ang kabuuan ng kasiyahan sa alinmang bagay sa mundo. Kumain man tayo, kahit gaano pa ito kasarap, magugutom din tayo. Maligo man nang ilang beses sa isang araw, ay dudumi at dudumi pa rin. Ang mga bagay na ito ay paulit-ulit lamang sa pang-araw-araw. Ngunit patuloy pa rin nating ginagawa dahil kailangan ito sa buhay. Tulad na lamang ng pangungumpisal. Hindi dahilan na huwag na magkukumpisal dahil nagkakasala rin. Ang mahalaga ay tuloy tayo sa buhay, at nagpupursigi sa buhay na tungo sa kabalanan at natututo tayo bawat yugto ng ating buhay. Ganito ang uri ng mundo na ating ginagalawan. Sa mundo ng ating mga kaluluwa at puso – lahat ay nagtatagal. Dito natin dapat tuunin nang mabuti ang ating mga puso at lakas.

Kung tayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa natin, kahit pagbigay ng kaunting pagkain sa mga nagugutom – makalimutan man ito ng taong ginawan mo ng mabuti, ito’y hindi makakalimutan ng Diyos. Maturuan man natin ng karunungan ang mga nagugulumihanan at makapagsabi tayo ng mabuting bagay sa mga taong nagdadalamhati at nagdududa, nakatulong tayo sa kapwa at nadagdagan ang kayamanan natin sa langit. Bagamat wala itong de numero na parang bangko kung saan alam mo kung magkano ang laman ng pera mo, makakaasa kang kitang kita ito lahat ng Diyos. Walang mabuting bagay na ating ginawang mula sa busilak na puso ang siyang makakaligtaan niya.

Pagnilayan nawa natin ito. Nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng kaliwanagan ng isip upang makita natin ang tunay na kayaman sa buhay na ito. Ang kayamanang nagtatagal sa puso ng Diyos at ng kapwa hindi ang kayamanang madaling mawala at nabubulok. At itong karunungan sana na ito ang ating maging gabay sa ating buong buhay tungo sa Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Amen. +

Panalangin: Panginoon, turuan mo ako ng iyong karunungan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.