Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pamilya ng Diyos”

 

Setyembre 25, 2018. Martes. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 119: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko.

Unang Pagbasa: Kasabihan 21:1-6, 10-13

Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya’y wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso.

Higit na kalugud-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan.

Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalus-dalos na paggawa’y walang kahihinatnan.

Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masama’y lagi sa kalikuan, kahit na kanino’y walang pakundangan.

Parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang, pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman.

Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, at siya’y gumagawa ng paraan upang sila’y mapariwara.

Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw ngunit walang lilingap.

Ebanghelyo: Lucas 8:19-21

Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya’t may nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid; nais nilang makipagkita sa inyo.”

Ngunit sinabi ni Jesus, “Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ang siya kong ina at mga kapatid.”

Pagninilay:

Kahit tayong mga Pilipino ay mahilig sa pribilehiyo. Kapag may kakilala, kaibigan at kamag-anak, madalas ito ay ating nagagamit para sa tinatawag na “koneksyon”. May “express lane” kumbaga. Kung sa pila, ikaw ay mauuna. Higit sa mga ibang nagtiyaga at naghintay dahil lang mayroong kakilala.
Ngunit sa Ebanghelyo ngayong araw, hindi ito nangyari sa mga kadugo ni Jesus na naghihintay sa kanya. Kakaiba ang kanyang naging sagot nung sinabihang naroroon ang mga kamag-anak niya, dahil para sa ating Panginoon, kung sino ang tumutupad sa salita ng Diyos ay siya ang tunay na pamilya Niya.

Ano nga ba ang ibig sabihin nito?

Totoo at madaling maging magkadugo. Ito ay natural na at hindi pinipili. Ipinangak tayong may pamilya agad kahit ang ating Panginoong Jesu Cristo. Ngunit ang pagkakaroon ng iisang puso, isip at kalooban sa isang pamilya o grupo ng tao at komunidad ay kailangang trinatrabaho. Ilang pamilya sa atin ang hindi magkaisa? Ilang pamilya sa atin ang may kanya-kanyang alitan at hidwaan? Si Jesus ay tinuturuan tayong may ibang pamilya pa na higit sa pamilya nating mga tao na kinabibilangan ng bawat isa – at ito nga ay ang pamilya ng Diyos kay Kristo.

Tayo ay may iisang Ama sa Langit. Ang kanyang kalooban ay magmahalan at magbigayan. Lahat ng desisyon at aksyon dapat ng isang Kristiyano ay nagmumula dito sa mahahalagang utos ng Diyos. Kailangan ito ng sakripisyo. Mahirap magbigay dahil tayong mga makasalanan ay likas na makasarili. Ang pagkakaisa ay kailangan ng abilidad na makinig sa iba hindi lamang sa ating sarili.

Ngunit ang tunay na nakikinig sa Diyos ay ang tunay na nagmamahal ng Diyos at sa kapwa. Dahil lahat ito ay tungo palabas o hindi paloob sa ating sarili. Hindi para kumuha, mauna at makamtan lamang ang ating kagustuhan ngunit para magbigay, tumulong at maglingkod sa kapwa tulad ng gawain ng Panginoon.

Ito sana ang ating pagnilayan. Kapag tayo ba ay may nakikitang naapi, kawawa at mahihirap, naaalala ba nating sila ay Anak din ng DIyos, dahilan din ng pagkamatay ni Kristo, at kalooban ng Diyos na sila’y ating tulungan? O baka naman ay masyado nang nasarado ang ating pag-iisip na nakakalimutan natin ang ebanghelyo? Nakatuon na lamang ba tayo sa ating mag kadugo, mga paborito at kakilala?

Isang hamon lagi sa araw-araw nating buhay kung paano tayo magiging mas tulad ni Cristo sa ating buhay. Ito ang daan tungo sa buhay na walang hanggan.

Nawa’y hingin natin ang tulong ng Diyos upang masundan natin ang kanyang yapak at nang tayo ay maging kalugud-lugod sa Kanya. Nang sa gayon sa ating panahon ng kahirapan, tayo ay matutulungan din niya. Kung tayo ay mahabagin, tayo ay kahahabagan din ng Diyos at ng kapwa natin.

Panalangin: Panginoon, palambutin mo ang aking puso. Tulungan mo akong maintindihan sa pang-araw araw na buhay na kami ay isang pamilya ng Diyos. At lahat ng tao sa mundo ay kapatid ko at dapat mahalin – walang kinalaman sa kulay, estado ng buhay, at edad. Tulungan mo akong maging tulad mong mahabagin at mapagmahal sa lahat. Bigyan mo nawa ako ng lakas upang gampanan ang aking tungkulin at kung ano ang iyong kalooban. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.