Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglalakad ni Jesus sa Ibabaw ng Dagat”

Photo: Paintings by John Lautermilch

Abril 14, 2018 (Sabado). Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 6:16-21

Nang magtatakip-silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na’y wala pa si Jesus. Biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila nang may lima o anim na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka, at sila’y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, “Huwag na kayong matakot. Ako si Jesus!” Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus; at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan.

Pagninilay:

Ang buhay natin ay madalas binibista ng mga “bagyo” ng buhay. Maaring isang karamdaman, problemang pampinansyal, hindi pagkakaunawaan sa pamilya at marami pang iba. Totoo, kung iisipin nating tayo lang na mga taong tila nakasakay sa isang bangka at walang magliligtas ay minsan parang hindi na natin kakayanin. Ang mundo ay sadyang puno ng gulo at mga suliranin na tila hindi matapos tapos. Dumarating sa punto na malapit nang sumuko ang iba, at naubusan na ng pag-asa. Ganito nga ang pakiramdam ng mga apostoles noong wala si Jesus sa kanilang bangka. Ngunit sa ebanghelyo ngayong araw, natunghayan natin kung paanong naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig tungo sa kanyang mga alagad. Sa gitna ng napakalakas na bagyo at alon sa karagatan ay naroon si Jesus at nagbibigay kapayapaan sa puso ng mga nababagabag at nababahala sa bagyong kanilang sinasapit.

Dito makikita natin kung paanong higit na mas makapangyarihan ang Diyos sa anumang unos, suliranin, sakit at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Oo at palaging mayroon darating na problema sa ating buhay. Araw-araw ay mayroon tayong iniisip sa trabaho, sa negosyo, sa eskwelahan kung estudyante man at sa pamilya. Sa kabila nito ay iisa lang ang dapat nating tawagin, ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat at walang ibang nais kundi mapabuti tayo. Lahat ng kabutihan sa ating sarili at buhay ay dulot ng Diyos at sa piling Niya tayo lamang maisasalba. Kapag ka tinawag natin ang Panginoon at buong kababang loob na lumapit sa kanya, siya mismo ang magkakalma ng mga “bagyo ng ating buhay” sa mga paraang hindi natin inaasahan at sasabihin niyang “Huwag kang matakot, Anak. Ako ang iyong Diyos at Panginoong Jesus”. Nawa ay patuloy tayong maniwala at kumapit sa kanya. Paigtingin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-alaala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus anumang oras sa ating buong araw na kailangan natin ng tulong niya.

Panalangin: Ama Ko, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa walang hanggang kabutihan mo para sa aming iyong mga anak. Panginoong Jesus, salamat at naghirap at namatay ka para sa amin upang makasama mo kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Espiritu Santo, tulungan mo kaming gampanan ang aming mga tungkulin bilang Anak ng Diyos at maipagpatuloy nawa namin ang mga gawa ni Cristo sa pamamagitan mo.

Mahal na Birheng Maria aming ina, ipanalangin mo kami ngayon at kung kami’y mamamatay Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply