Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Buhay ng Pagsunod kay Jesus”

Hunyo 29, 2021. Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. Solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles (Red). UNANG PAGBASA Mga Gawa 12, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Buhay sa Diyos”

Mayo 13, 2021. Huwebes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima. Mga Gawa 18, 1-8 Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4 Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Juan 16, 16-20 Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Thursday of the Sixth Week of Easter (White) or […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “San Jose, Marangal na Manggagawa”

    ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “San Jose, Marangal na Manggagawa” Mayo 1, 2020. Kapistahan ni San Jose Manggagawa. Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Unang Pagbasa: Genesis 1:26-2:3 26 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ng Diyos”

Marso 24, 2020. Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG EBANGHELYO NGAYON: “Mga Pinagpala ng Diyos”

Marso 2, 2020. Lunes sa Unang Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Levitico 19, 1-2. 11-18 Pagbasa mula sa aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, “Magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. “Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Iisang Simbahan”

            Pebrero 22, 2020. Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro. UNANG PAGBASA 1 Pedro 5, 1-4 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tiwala sa Panginoon”

Pebrero 17, 2020. Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Santiago 1, 1-11 Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo: Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba’t ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag […]