Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “San Jose, Marangal na Manggagawa”

    ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “San Jose, Marangal na Manggagawa” Mayo 1, 2020. Kapistahan ni San Jose Manggagawa. Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Unang Pagbasa: Genesis 1:26-2:3 26 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ng Diyos”

Marso 24, 2020. Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG EBANGHELYO NGAYON: “Mga Pinagpala ng Diyos”

Marso 2, 2020. Lunes sa Unang Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Levitico 19, 1-2. 11-18 Pagbasa mula sa aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, “Magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. “Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Iisang Simbahan”

            Pebrero 22, 2020. Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro. UNANG PAGBASA 1 Pedro 5, 1-4 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tiwala sa Panginoon”

Pebrero 17, 2020. Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Santiago 1, 1-11 Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo: Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba’t ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “ Si Jesus ang aming Sandigan”

Hunyo 12, 2019. Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon.  2 Corinto 3, 4-11 Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9 D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Mateo 5, 17-19 UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 4-11 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang […]