Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PASTOR AT PURGATORYO: Mali Ba Ang Magdasal Sa Namayapa Dahil Hindi Natin Mababago Ang Nakaraan?

    By: Admin Chris Nakakalungkot lamang dahil hindi lahat ng mga Kristyano ay naniniwala na dapat ipagdasal natin ang mga namayapa. Bukod pa rito, sa aking pananaw, magkakaroon sila ng maling pagka-unawa sa dasal kung tataliwas sila sa “prayers for the dead.” Makikita natin ito sa halimbawa ko ngayon tungkol sa isang pastor na […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PASTOR AT PURGATORYO: Mali Ba Ang Purgatoryo Dahil Huhusgahan Tayo Agad Pagkatapos Mamatay?

    By: Admin Chris Bilang Katoliko, naniniwala tayo na makakatulong ang ating mga dasal sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Nitong nakaraan lang, ipinagdasal ko ang kaluluwa ng namayapa kong kamag-anak dahil sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ngunit, hindi naman lahat ng Kristyano ay naniniwala sa pagdarasal para sa mga namatay. May nakita akong kumakalat […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

Easter Sunday Reflection: Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang!

  ๐€๐ง๐จ ๐š๐ง๐  ๐›๐š๐ญ๐จ๐ง๐  ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š๐ก๐š๐๐ฅ๐š๐ง๐  ๐ฌ๐š ๐ข๐ฒ๐จ ๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐ฆ๐š๐ค๐ข๐ฉ๐š๐ ๐ค๐š๐ฌ๐ฎ๐ง๐๐จ ๐š๐ญ ๐ฆ๐š๐ ๐›๐š๐ฅ๐ข๐ค-๐ฅ๐จ๐จ๐› ๐ฌ๐š ๐ƒ๐ข๐ฒ๐จ๐ฌ? Nawawala ang bangkay ni Hesus–nawawala nga ba? May naggulong ng bato sa kwebang kinahihimlayan ni Kristo. Hindi agad naunawaan ni Maria Magdala ang hiwaga na naganap. Tanging isa lang ang naisip niya, ninakaw ang bangkay ni Hesus. Tandaan na kapag nangako ang […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

Black Saturday Reflection 2021

        “Wala na siya rito–Siya’y muling nabuhay,” ang balitang sumalubong kay Maria Magdala, Inang Maria ni Hesus at Salome nang dalawin nila ang pinagkakanlungang kweba ng katawan ni Hesus. Papahiran sana nila ng pabango ang bangkay ni Hesus subalit iba ang balitang sumalubong sa kanila. Isang lalaki ang nagbalita sa muli nitong […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith

Good Friday 2021 Reflection

    ๐†๐š๐š๐ง๐จ ๐š๐ง๐  ๐ข๐ฒ๐จ๐ง๐  ๐ฉ๐š๐ ๐ค๐š๐ฎ๐ก๐š๐ฐ ๐ฌ๐š ๐ƒ๐ข๐ฒ๐จ๐ฌ? ๐‡๐ข๐ ๐ข๐ญ ๐š๐ง๐  ๐ฉ๐š๐ ๐ค๐š๐ฎ๐ก๐š๐ฐ ๐ง๐  ๐ƒ๐ข๐ฒ๐จ๐ฌ ๐ฌ๐š ๐ฉ๐š๐ ๐›๐š๐›๐š๐ฅ๐ข๐ค-๐ฅ๐จ๐จ๐› ๐ฆ๐จ ๐ฌ๐š ๐ค๐š๐ง๐ฒ๐š. ๐ˆ๐ฉ๐š๐ ๐ค๐š๐ฅ๐จ๐จ๐› ๐ฌ๐š ๐ค๐š๐ง๐ฒ๐š ๐š๐ง๐  ๐ข๐ฒ๐จ๐ง๐  ๐ฌ๐š๐ซ๐ข๐ฅ๐ข ๐š๐ญ ๐ข๐ฒ๐จ๐ง ๐š๐ง๐  ๐ฉ๐š๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐ ๐ฌ๐š ๐ข๐ฒ๐จ๐ง๐  ๐ฉ๐š๐ ๐ค๐š๐ฎ๐ก๐š๐ฐ. Lahat tayo nakaranas na ng matuyot na lalamunan. Sa tuwing nangyayari ito namamayani ang ating pagnanasa na maibsan ito. Ngunit anong klaseng lunas ang […]