Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

REAL PRESENCE IS REAL: OBJECTIONS DEBUNKED

          By: Admin Chris Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Feast of Corpus Christi kung saan inaalala natin at binibigyan ng atensyon ang Katawan at Dugo ni Kristo sa Banal na Sakramento. Nakakalungkot lamang dahil hindi ito ipinagdiriwang ng ilang Kristyano dahil sa ang kanilang paniniwala ay taliwas sa atin. Naniniwala ako […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian

THE HOLY SPIRIT IS A DIVINE PERSON, NOT AN IMPERSONAL FORCE

      By: Admin Chris Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Pentecost Sunday. Ito ay ang araw kung kailan inaalala natin ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo na gumabay sa mga apostol upang ibahagi ang Mabuting Balita ng Diyos. Bilang mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Banal na Espiritu Santo ay Diyos. Siya ang […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PASTOR AT PURGATORYO: Mali Ba Ang Magdasal Sa Namayapa Dahil Hindi Natin Mababago Ang Nakaraan?

      By: Admin Chris Nakakalungkot lamang dahil hindi lahat ng mga Kristyano ay naniniwala na dapat ipagdasal natin ang mga namayapa. Bukod pa rito, sa aking pananaw, magkakaroon sila ng maling pagka-unawa sa dasal kung tataliwas sila sa “prayers for the dead.” Makikita natin ito sa halimbawa ko ngayon tungkol sa isang pastor […]