Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “ Si Jesus ang aming Sandigan”

Hunyo 12, 2019. Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon.  2 Corinto 3, 4-11 Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9 D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Mateo 5, 17-19 UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 4-11 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay” Mayo 15, 2018. Martes. Ika-7 Linggo ng Pagkabuhay Salmo 68: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.  Unang Pagbasa: Gawa 20:17-27 Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesya sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, “Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Plano at Kalooban ng Diyos”

Mayo 14, 2018. Lunes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 113: “Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.” Unang Pagbasa: Gawa 1:15-17, 20-26 Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa Kasulatan na ipinahayag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos” Mayo 12, 2018. Sabado. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Unang Pagbasa: Mga Gawa 18:23-28 Tumigil siya roon nang kaunting panahon, at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pagkapit sa Diyos”

Mayo 10, 2018. Huwebes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 98: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Unang Pagbasa: Gawa 18:1-8 Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawa na si Priscila. Umalis […]