Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapagaling ni Jesus ng ating mga Karamdaman”

Hulyo 5, 2018. Huwebes. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 18: Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Unang Pagbasa: Amos 7:10-17 Si Amazias na pari sa Bethel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. “Kasama ng mga tao, si Amos ay may balak na masama laban sa inyo,” sabi niya. “Dahil sa mga sinasabi […]

Apologetics / Reflections DCF Apologetics Exodus 20:4-5 Idols Occultism Statues and Images

Katoliko: Sumasamba nga ba sa mga Larawan?

By: Admin Coco, Apologist   Isa sa mga bagay na laging sinasabi ng mga kritiko ng Simbahang Katolika ay ang mga katagang ‘Bakit kayong mga Katoliko ay gumagawa ng mga imahen at kayo ay sumasamba sa mga ito’? Hindi ninyo ba alam Na ipinagbabawal ng Bibliya ito? (Exodo 20:4-5): “Huwag kang gagawa ng imahen ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pusong may Tiwala sa Diyos”

Hunyo 28, 2018. Huwebes. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 79: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 24:8-17 Si Jehoiakin ay labing-walong taóng gulang nang maghari sa Jerusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga-Jerusalem. Tulad […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

Prayer to the Saints Is More Biblical Than You Realize

STEPHEN BEALE Prayer to the saints remains one of the enduring sticking points in Catholic-Protestant dialogues. As always, from the Catholic side, a disclaimer is in order: We do not need something to be in the Bible in order for us to necessarily have as part of our faith or practice. The word Trinity is not in […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Yaman ng Buhay”

  Hunyo 22, 2018. Biyernes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 132: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 1:1-4, 9-18, 20 Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ahazias […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God News Religion

Pope says no to women priests, yes to women in Curial leadership

By Elise Harris Vatican City, Jun 20, 2018 / 03:01 pm (CNA/EWTN News).- In an interview with Reuters, Pope Francis said more space has to be created for women to take on leading roles in the Roman Curia, but that priestly ordination is not an option. Responding to a question about women’s ordination to the priesthood, […]