Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Birheng Maria, Iniakyat sa Langit”

Agosto 15, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria. Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16 Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda. UNANG PAGBASA Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Magandang Kalooban ng Diyos”

Agosto 8, 2019. Paggunita kay Santo Domingo, pari. Huwebes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin. UNANG PAGBASA Mga Bilang 20, 1-13 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nakarating sa ilang ng Zin at […]

Bible Born Again Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig Mula sa Banal na Puso ni Jesus”

Hunyo 28, 2019. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus Ezekiel 34, 11-16 Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop. Roma 5, 5b-11 Lucas 15, 3-7 UNANG PAGBASA Ezekiel 34, 11-16 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoon: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

    Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na […]