Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Langit”

Oktubre 21, 2019. Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 4, 20-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Panalanging Abot sa Langit”

Oktubre 20, 2019. Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Exodo 17, 8-13 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Propeta ng Diyos”

  Oktubre 17, 2019. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 3, 21-30 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinisan ng Loob”

Oktubre 15, 2019. Paggunita kay Santa Teresa ng Avila. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 16-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya—una’y sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pusong Mapagpasalamat sa Diyos”

Oktubre 13, 2019. Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA 2 Hari 5, 14-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Noong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Nakikinig”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Nakikinig” Oktubre 12, 2019. Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Joel 4, 12-21 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa Kapatagan ni Josafat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malakas sa Diyos”

Oktubre 11, 2019. Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Joel 1, 13-15; 2, 1-2 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon, pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na […]