Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Buhay”

Nobyembre 27, 2020. Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Pahayag 20, 1-4. 11 – 21, 2 Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Jesus, Hari ng Lahat”

Nobyembre 22, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan. The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe UNANG PAGBASA Ezekiel 34, 11-12. 15-17 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

PAGNINILAY SA SALITA NG DIYOS: “Buhay na Walang Hanggan”

November 21, 2020. MABUTING BALITA Lucas 20, 27-40 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila, “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at […]