Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maging Kalugod-lugod sa Diyos”

Hulyo 16, 2019. Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34 Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos. UNANG PAGBASA Exodo 2, 1-15a Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya’t […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Diyos na Nagpapagaling”

Hulyo 14, 2019. Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37 Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos. UNANG PAGBASA Deuteronomio 30, 10-14 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa bayan: “Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso’t kaluluwang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayo’y Mahalaga sa Diyos”

Hulyo 13, 2019. Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7 Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon. Mateo 10, 24-33 UNANG PAGBASA Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay ang Pananalig sa Diyos”

Hulyo 12, 2019. Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 46, 1-7. 28-30 Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal. Mateo 10, 16-23 UNANG PAGBASA Genesis 46, 1-7. 28-30 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panginoong Diyos na Mahabagin sa Lahat”

Hulyo 9, 2019. Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Genesis 32, 22-32 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, gumising nang gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa Ilog Jaboc ang dalawa niyang asawa, labing-isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago ng Buhay sa Diyos”

Hulyo 6, 2019. Sabado ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panaahon. Genesis 27, 1-5. 15-29Salmo 134, 1-2. 3-4. 5-6Bigyan ang D’yos ng papuri pagkat siya ay mabuti.Mateo 9, 14-17 UNANG PAGBASAGenesis 27, 1-5. 15-29Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak […]