Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Awa ng Diyos”

          Agosto 2, 2021. Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Eusebio ng Vercelli, obispo o kaya Paggunita kay San Pedro Julian Eymard, pari Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of St. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Diyos na Umiibig sa Atin”

Agosto 1, 2021. Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Green) St. John Baptiste Marie Vianney Sunday. UNANG PAGBASA Exodo 16, 2-4. 12-15 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sunod sa Kalooban ng Diyos”

Hulyo 31, 2021. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Memorial of Saint Ignatius of Loyola, Priest (White). Mga Pagbasa mula sa Sabado ng Ika-17 ng Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Levitico 25, 1. 8-7 Pagbasa mula sa aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kay Moises nang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Gabay ng Diyos”

      Hulyo 30, 2021. Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paggunita kay San Pedro Crisologo, obispo at pantas ng Simbahan. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Friday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of St. Peter Chrysologus, Bishop and Doctor of the Church (White). […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapatuloy kay Cristo”

          Hulyo 29, 2021. Paggunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Memorial of Saints Martha, Mary and Lazarus (White). Mga Pagbasa mula sa Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Exodo 40, 16-21. 34-38 Pagbasa mula sa aklat ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Mamahaling Perlas”

Hulyo 28, 2021. Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Wednesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green). UNANG PAGBASA Exodo 34, 29-35 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Mula sa Bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Mamuhay Ayon sa Diyos”

Hulyo 27, 2021. Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon. Tuesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green). UNANG PAGBASA Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo’y itayo sa isang lugar na malayu-layo sa kampo; tinawag iyong […]