Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtawag kay Jesus”

        Enero 3, 2020. Biyernes bago ang pagpapakita ng Panginoon. Kabanal-banalang Ngalan ng Ating Panginoong Jesus. UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 29 – 3, 6 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo’y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasama si Cristo”

        Disyembre 31, 2019. Martes. Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 18-21 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Kristo. Ngayon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Kristo, kaya’t alam natin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsunod sa Panginoon”

          Disyembre 30, 2019. Lunes. Ika-6 na Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 12-17 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, […]

Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian

THE TRUE CHURCH of JESUS CHRIST: Faith that Saves and the True Life of Grace

Article by: Harvey Dayaday Unbiased Iglesia ni Cristo Official Publication & Standard Intellectual References Answer: WHAT IS THE TRUE and BIBLICAL CHURCH of CHRIST? PASUGO Magazine, May 1968, p. 7: “There is only one true Church of Christ and it is the Church that Christ founded. If there are emerging churches now which are also […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD of GOD on DCF: “Awa sa Kapwa”

  Setyembre 21, 2018. Biyernes. Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon. Kapistahan ni Apostol San Mateo. Manunulat ng Mabuting Balita.  Salmo 19: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Unang Pagbasa: Efeso 4:1-7, 11-13 Kaya’t ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag […]