Bible Catholic Church Catholic Faith Trending

Conversion: Iglesia Noon Katoliko na Ngayon

Panoorin ang Kwento ng dating miyembro ng Iglesia Ni Cristo na ngayon ay Katoliko na. To learn more about the Catholic Faith Kindly Visit our Social Media Platforms Facebook: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_fvutRDaIsryonpblwFNxg Instagram: https://www.instagram.com/defendcatholicfaith Twitter: https://twitter.com/DCFVanguards

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Habag at Hustisya sa Kapwa”

Marso 30, 2020. Lunes sa Ika-5 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Daniel 13, 41k-62 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, “Diyos na Walang Hanggan, nalalaman mo po […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtawag kay Jesus”

        Enero 3, 2020. Biyernes bago ang pagpapakita ng Panginoon. Kabanal-banalang Ngalan ng Ating Panginoong Jesus. UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 29 – 3, 6 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo’y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasama si Cristo”

        Disyembre 31, 2019. Martes. Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 18-21 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Kristo. Ngayon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Kristo, kaya’t alam natin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsunod sa Panginoon”

          Disyembre 30, 2019. Lunes. Ika-6 na Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. UNANG PAGBASA 1 Juan 2, 12-17 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, […]