Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paglilinis ng Puso”

        Pebrero 7, 2024. Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 7, 14-23 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin! Hindi ang pumapasok sa bibig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tapat sa Diyos”

Agosto 24, 2023. Kapistahan ni Apostol San Bartolome. MABUTING BALITA Juan 1, 45-51 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael, at sinabi rito, “Natagpuan namin si Hesus na taga-Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa Kautusan, at gayun […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghihirap Para sa Diyos”

          Pebrero 4, 2022. Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications Channel.   Friday of the Fourth Week in Ordinary Time (Green).   UNANG PAGBASA Sirak 47, 2-13 Pagbasa mula sa aklat ni Sirak Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Maria, Ina ng Lahat”

            Enero 1, 2022. Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. (Holy Day of Obligation. Magsimba po tayo ngayon.) Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Solemnity of Mary, the Holy Mother of God (White). World Day of Prayer for Peace. UNANG PAGBASA Bilang 6, 22-27 Pagbasa mula sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtanggap sa Pag-ibig”

              Disyembre 27, 2021. Kapistahan ni Apostol San Juan, Manunulat ng Mabuting Balita. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Feast of Saint John, Apostle and Evangelist (White).   UNANG PAGBASA 1 Juan 1, 1-4 Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paglago sa Diyos”

        Oktubre 26, 2021. Martes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Tuesday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (Green). UNANG PAGBASA Roma 8, 18-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kagandahan”

      Oktubre 12, 2021. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 16-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya — una’y sa mga […]