Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sapat na Pananampalataya”

        Agosto 8, 2020. Paggunita kay Santo Domingo, pari. Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Habacuc 1, 12 – 2, 4 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Habakuk Hindi ba’t ikaw ay walang hanggan? O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan. Itinalaga mo ang mga taga-Babilonia, upang kami’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Liwanag ni Cristo”

      Agosto 6, 2020. Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong-anyo ng Panginoon. UNANG PAGBASA Daniel 7, 9-10. 13-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkapit sa Diyos”

      Agosto 5, 2020. Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. O Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. UNANG PAGBASA Jeremias 31, 1-7 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon: “Sa araw na iyon, ako’y magiging Diyos ng buong Israel; at magiging […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malaking Pananalig sa Diyos”

        Agosto 3, 2020. Lunes sa Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 28, 1-17 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedequias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. […]