Bible Catholic Church Catholic Faith News

In the Philippines, the soon-to-be tallest statue of the Virgin Mary in the world is about to be ready

Daniel Esparza | Oct 13, 2019 Almost 100 meters (315 feet) high, the statue is expected to be concluded in 2021, marking the 500th anniversary of Christianity in the Philippines Designed by the renowned (and recently deceased) constructivist Filipino sculptor Eduardo De Los Santos Castrillo, the Marian monument-sculpture-shrine of The Mother of All Asia, also called “The Tower […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Nobyembre 18, 2019. Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito’y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya’y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Paghahanda ng Sarili”

Nobyembre 17, 2019. Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Malakias 3, 19-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Tandaan ninyo, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalangin”

Nobyembre 16, 2019. Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi, walang anu-ano’y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba, mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahari ng Diyos”

    Nobyembre 14, 2019. Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 7, 22 – 8, 1 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Ang diwa ng Karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya’y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparoo’t parito; malinis, nagtitiwala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapasalamat Sa Diyos”

  Nobyembre 13, 2019. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 6, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain; mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa; kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Diyos ang Papuri”

Nobyembre 12, 2019. Paggunita kay San Josafat, Obispo at Martir. Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 2, 23-3, 9 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Pagkat ang tao’y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng diyablo, nakapasok ang kamatayan at ito […]