Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Maria, Ating Mapagmahal na Ina”

Hunyo 12, 2021. Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Memorial of the Immaculate Heart of Mary (White). UNANG PAGBASA 2 Corinto 5, 14-21 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-ibig ni Jesus”

                Hunyo 11, 2021. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus (White) Day of Prayer for the Sanctification of Priests. UNANG PAGBASA Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9 Pagbasa mula sa aklat ni […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tunay na Paglilingkod”

            Hunyo 9, 2021. Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of St. Ephrem, Deacon and Doctor of the Church (White). UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 4-11 Pagbasa mula sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pakikipagtipan ng Diyos”

          Hunyo 6, 2021. Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) (White). UNANG PAGBASA Exodo 24, 3-8 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, lahat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbibigay nang Lubos”

Hunyo 5, 2021. Paggunita kay San Bonifacio, Obispo at Martir. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Memorial of Saint Boniface, Bishop and Martyr (Red) Sabado na Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Tobit 12, 1. 5-15. 20 Pagbasa mula sa aklat ni Tobit Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Totoong Diyos at Totoong Tao”

Hunyo 4, 2021. Biyernes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Friday of the Ninth Week in Ordinary Time (Green). UNANG PAGBASA Tobit 11, 5-17 Pagbasa mula sa aklat ni Tobit Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita […]