Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sumunod kay Jesus”

Enero 24, 2020. Paggunita kay San Francisco de Sales. Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 24, 3-21 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng tatlunlibong Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa Bundok ng mailap na Kambing. Nang matapat sila […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mabuti sa mga Tao”

Enero 23, 2020. Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliat, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Enero 22, 2020. Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, “Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteong ‘yon. Ako ang lalaban sa kanya.” Sinabi ni […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtulong sa Kapwa”

Enero 21, 2020.Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Martes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 16, 1-13 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Huwag mong ikalungkot nang labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago kay Jesus”

Enero 19, 2020. Lunes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 15, 16-23 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, “Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi.” “Ano iyon?” tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, “Noong una, ikaw mismo ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Gaya ng Isang Bata”

Enero 19, 2020. Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 9, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias […]