Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsasabuhay ng Salita”

  Hunyo 27, 2024. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan MABUTING BALITA Mateo 7, 21-29 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Makipot na Pintuan”

Hunyo 25, 2024. Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 7, 6. 12-14 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo’y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Gantimpalang Tunay”

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Gantimpalang Tunay” Hunyo 19, 2024. Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Romualdo, abad MABUTING BALITA Mateo 6, 1-6. 16-18 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Purong Pag-ibig”

Hunyo 7, 2024. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. MABUTING BALITA Juan 19, 31-37 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noo’y Araw ng Paghahanda, at ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang Araw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Batas ng Diyos at Tao”

  Hunyo 4, 2024. Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 12, 13-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Hesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, “Guro, nalalaman […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kalooban ng Bata”

Mayo 21, 2024. Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Kristofero Magallanes, pari at martir, at mga kasama, mga martir o kaya Paggunita kay San Eugenio de Mazenod, Obispo MABUTING BALITA Marcos 9, 30-37 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, sina Hesus at ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghiling sa Diyos”

Mayo 11, 2024. Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 16, 23b-28 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa […]