Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Nararapat Ayon sa Diyos”

  Hunyo 2, 2020. Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Pedro 3, 12-15a. 17-18 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang Araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng Araw ng iyon – araw ng pagkatupok ng kalangitan at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkilala kay Maria, Ina ng Simbahan”

Hunyo 1, 2020. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan. UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 12-14 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Pagkaakyat ni Hesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa Bundok ng mga Olibo, na halos isang kilometro ang layo. Ang mga ito’y sina Pedro, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Makapangyarihang Espiritu Santo”

Mayo 31, 2020. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Jesus Lamang”

    Mayo 30, 2020. Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay UNANG PAGBASA Mga Gawa 28, 16-20. 30-31 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang […]