Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paninindigan sa Katotohanan”

        Disyembre 13, 2019. Paggunita kay Santa Lucia. Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG PAGBASA Isaias 48, 17-19 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sa iyo’y tumubos: “Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Maria, Ating Ina at Sandigan”

        Disyembre 12, 2019. Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe UNANG PAGBASA Zecarias 2, 14-17 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.” Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtalima sa Diyos”

      Disyembre 11, 2019. Miyerkules sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 40, 25-31 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya’y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila’y nagpapakilos at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Nawawalang Tupa”

Disyembre 10, 2019. Martes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG PAGBASA Isaias 40, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias “Aliwin ninyo ang aking bayan.” Sabi ng Diyos. “Aliwin ninyo sila.” Inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na hinango ko na sila sa pagkaalipin’ pagkat nagbayad na sila nang ibayo sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinis-linisang Maria, Ating Ina”

      Disyembre 9, 2019. Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. UNANG PAGBASA Genesis 3, 9-15. 20 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, “Saan ka naroon?” “Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po […]

Catholic Church Catholic Faith Christian News

Did You Know That Your Favorite Pretzel Is Uniquely Catholic And Is 1400 Years Old!

by: Kuya Kiko I love pretzels, especially the ones coated with chocolates! And who doesn’t? We grew up with it when we were kids and the same can be said with our parents and grandparents! According to our Catholic tradition, it was the Italian monks who invented pretzels during the early 7th century- apologies to […]