Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Enero 22, 2020. Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, “Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteong ‘yon. Ako ang lalaban sa kanya.” Sinabi ni […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtulong sa Kapwa”

Enero 21, 2020.Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Martes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 16, 1-13 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Huwag mong ikalungkot nang labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabago kay Jesus”

Enero 19, 2020. Lunes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 15, 16-23 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, “Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi.” “Ano iyon?” tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, “Noong una, ikaw mismo ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Gaya ng Isang Bata”

Enero 19, 2020. Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 9, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdala Papunta kay Jesus”

Enero 17, 2020. Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 8, 4-7. 10-22a Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, “Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo’y ayaw sumunod sa inyong mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdaloy ng Awa ng Diyos”

Enero 16, 2020. Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 4, 1-11 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afec naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at […]