Apologetics Catholic Faith Marriage Mother of God

HOLIEST OF ALL WOMEN pt1: THE BLESSED FRUIT

HOLIEST OF ALL WOMEN pt1: THE BLESSED FRUIT By: Pastor Manny Last month, I presented an article that provides an introduction for this series. In that article, I provided evidence that Mary is the most blessed among all women that even Protestant theologians like James White acknowledged [1]. However, some Protestants challenge the idea that […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Ating Pagsunod kay Cristo”

  Setyembre 26, 2018. Miyerkules. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 119: Salita mo’y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Unang Pagbasa: Kasabihan 30:5-9 “Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan ka niya bilang isang sinungaling.” Diyos ko, […]

Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian

BIGGER BIBLE pt1: QUOTATION AND ALLUSION

  By: Pastor Manny There are tons of differences between Catholicism and Protestantism. This includes our views on salvation, Church, etc. This time, I will focus on our differences with regards to the Scriptures, specifically the Old Testament. In comparison to them, we have a bigger Old Testament because of our seven more books (Tobit, […]

Catholic Church Catholic Faith News Religion

Head of Vatican commission says contraception is ‘intrinsically wrong’

  There had been speculation that Mgr Gilfredo Marengo’s commission would challenge Church teaching The leader of a Vatican study commission on Pope Paul VI’s encyclical Humanae Vitae has said that contraception is “intrinsically wrong”. Humanae Vitae’s 50th anniversary falls next week, on July 25. Although the Vatican has not yet announced plans to mark the […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod nang Lubos kay Cristo”

  Hulyo 15, 2018. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 85: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa. Unang Pagbasa: Amos 7:12-15 Pagkatapos, hinarap naman ni Amazias si Amos at sinabi, “Tama na iyan, Propeta! Magbalik ka na sa Juda; doon ka mangaral. Hayaan mong sila ang magbayad sa iyo. Huwag ka nang mangaral dito […]