Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malaking Pananalig sa Diyos”

        Agosto 3, 2020. Lunes sa Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 28, 1-17 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedequias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Misyon Mula kay Jesus”

      Agosto 2, 2020. Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Isaias 55, 1-3 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain, halikayo at bumili ng alak at gatas, Bumili kayo, ngunit walang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapahayag ng Katotohanan”

      Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori, obispo at pantas ng simbahan. Sabado ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 26, 11-16. 24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, “Dapat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Propeta ng Diyos”

        Hulyo 31, 2020. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola. Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 26, 1-9 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon: “Tumayo ka sa bulwagan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Depensa sa Katotohanan”

Hulyo 30, 2020. Huwebes sa Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 18, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Sinabi sa akin ng Panginoon, “Magpunta ka sa bahay ng magpapalayok, at may ipahahayag ako sa iyo.” Nagpunta naman ako, at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay kay Cristo”

      Hulyo 29, 2020. Paggunita kay Santa Marta. Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 15, 10. 16-21 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Napakahirap ng katayuan ko! Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang, at hindi rin […]