Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Hustisya ng Diyos”

Agosto 1, 2019. Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori, obispo at pantas ng simbahan. Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11 Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan. UNANG PAGBASA Exodo 40, 16-21. 34-38 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipagkatiwala sa Diyos ang Lahat”

Hulyo 11, 2019. Paggunita kay San Benito, abad Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon  UNANG PAGBASA Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, “Nakikiusap po ako, ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon Natin Bilang Simbahan”

Hulyo 10, 2019. Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon UNANG PAGBASA Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Egipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Egipto, “Magpunta kayo kay Jose, at sundin ninyo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Piliin Nating Manalig sa Diyos”

Hunyo 27, 2019. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. Genesis 16, 1-12. 15-16 Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5 Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos. Mateo 7, 21-29 UNANG PAGBASA Genesis 16, 1-12. 15-16 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Kaya naalaala niya si Agar, ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Tawag ng Panginoon”

  Mayo 5, 2019. Linggo, Ika-3 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 30: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak. Unang Pagbasa: Gawa 5:27-32, 40-41 Iniharap nila sa Sanedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, “Hindi ba’t mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? […]