Bible Catholic Church Catholic Faith News

World Mission Sunday: number of Catholics continues to rise worldwide

    Vatican City, Oct 16, 2020 / 01:00 pm MT (CNA).- The number of Catholics worldwide increased by almost 16 million in a year to 1.33 billion, according to statistics highlighted by the Vatican ahead of the 2020 World Mission Sunday.  The figures, shared by the Fides News Service Oct. 16, showed that there were 15,716,000 […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tungkulin sa Diyos at Tao”

Oktubre 18, 2020. Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Sunday for Cultures / World Mission Sunday. UNANG PAGBASA Isaias 45, 1. 4-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Hinirang ang Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong-bayan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tamang Landas”

Oktubre 17, 2020. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 1, 15-23 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pusong Banal”

      Oktubre 16, 2020. Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 1, 11-14 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malinis na Puso”

      Oktubre 14, 2020. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Galacia 5, 18-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia Mga kapatid, kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

      Oktubre 13, 2020. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Galacia 5, 1-6 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paaalipin uli! Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo: kapag napatuli […]