Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kaharian ng Ama”

Abril 1, 2020. Miyerkules sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda UNANG PAGBASA Daniel 3, 14-20. 91-92. 95 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodnosor: “Sadrac, Mesac, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko?” tanong ng hari. “Iniuutos ko sa inyong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Habag at Hustisya sa Kapwa”

Marso 30, 2020. Lunes sa Ika-5 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Daniel 13, 41k-62 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, “Diyos na Walang Hanggan, nalalaman mo po […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Buhay at Liwanag”

Marso 29, 2020. Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.UNANG PAGBASA Ezekiel 37, 12-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Karunungan ng Panginoon”

Marso 28, 2020. Sabado sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda UNANG PAGBASA Jeremias 11, 18-20 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako’y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala […]